„Każda szkoda podnosi cenę” – Gazeta Ubezpieczeniowa

 „Każda szkoda podnosi cenę” – Gazeta Ubezpieczeniowa