„Zniechęcają wysokimi cenami polis” – Rzeczpospolita

 „Zniechęcają wysokimi cenami polis” – Rzeczpospolita