Multiagencje wzięły górę nad sieciami wyłącznymi

 Multiagencje wzięły górę nad sieciami wyłącznymi