Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przyjęty przez rząd

Wiktoria Tkacz Wiktoria Tkacz
Opublikowano: 20.04.2018, w kategorii:

Rada Ministrów przyjęła 27 marca projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Ma to związek z koniecznością zapewnienia w Polsce stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Nowe przepisy wpływają na wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Jak mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, celem ustawy jest lepsza ochrona obywateli, a RODO to nie tylko kary, ale przede wszystkim chęć uwrażliwienia, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone. Przepisy te mają nas chronić przed handlem danymi, a zaproponowane rozwiązania mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych.

Dzięki zaproponowanemu zniesieniu dwuinstancyjności postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych obywatel będzie mógł szybciej uzyskać sądową ochronę swoich praw. Na przyspieszenie postępowań wpłynie również przepis, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

Projekt przewiduje ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), powoływanego na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PUODO otrzyma prawo do samodzielnego nadawania sobie statutu oraz możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub policji w przeprowadzanej kontroli.

Oprócz kierowania do wielu organów wystąpień zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych, PUODO będzie mógł również występować do nich z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Mimo wydawanych przez PUODO rekomendacji, na każdym podmiocie ciąży obowiązek oceny ryzyka związanego z wyciekiem danych osobowych i zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających. Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

WT

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Rynek ubezpieczeń: technologia pomaga w walce z oszustami

Rynek ubezpieczeń: technologia pomaga w walce z oszustami

W Sejmie debatowano o zatrzymaniu podwyżek cen OC

W Sejmie debatowano o zatrzymaniu podwyżek cen OC

PZU: Nowa polisa Ja Plus

PZU: Nowa polisa Ja Plus