Rząd przyjął założenia noweli ubezpieczeniowej

2015-01-11 Przedłożone przez Ministra Finansów założenia do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Większość

Dominika Woźniak Dominika Woźniak
Opublikowano: 11.01.2015, w kategorii:

2015-01-11

Przedłożone przez Ministra Finansów założenia do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Większość zapisów zaakceptowanego 7 stycznia dokumentu związana jest z propozycjami poprawy problemów lokalnego rynku ubezpieczeń. Przyjęta nowela w głównej mierze ma uregulować kontrowersje związane z polisami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, ale także reguluje kompleksowo nowy system wypłacalności ubezpieczycieli  
i reasekuratorów.

W założeniach znalazły się też zapisy mające na celu wzmocnienie pozycji konsumentów
w relacji z ubezpieczycielami. Ministerialna propozycja ma wpłynąć na poprawę sytuacji osób ubezpieczonych na cudzy rachunek, czyli m.in. w umowach grupowych. Klienci będą
w sposób bardziej szczegółowy i przejrzysty informowani o warunkach umowy,
w szczególności o tych ograniczających albo wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela. Ponadto wprowadzenie regulacji nakaże ubezpieczycielom równomierne rozłożenie w czasie wydatków z tytułu prowizji pośrednika ubezpieczeniowego. Ministerialna propozycja zakłada również poszerzenie uprawnień Rzecznika Ubezpieczonych oraz rozszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego. Autorzy założeń zgłosili także propozycję utrzymania dotychczasowych regulacji dotyczących obowiązku zrzeszania się towarzystw w ramach Państwowej Izby Ubezpieczeń.

DW

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

styczeń 2015

styczeń 2015

Polscy kierowcy problemem na europejskich drogach

Polscy kierowcy problemem na europejskich drogach

Ubezpieczenie bagażu w podróży. Ochrona sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie bagażu w podróży. Ochrona sprzętu elektronicznego