Aktualności1 marca 2022

Agro TUW w miejsce Pocztowego TUW

Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Agro TUW) zostało zarejestrowane 21 lutego. Nowy podmiot, który będzie centralną częścią reformy rządowego systemu ubezpieczeń rolnych, zacznie działać już 1 marca, rozpoczynając w tym dniu wiosenny sezon sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw.

Agro TUW | Ubezpieczenia rolne | Logo Agro Ubezpieczenia

Nowy podmiot – Agro TUW

Agro TUW jest zakładem ubezpieczeń powstałym z Pocztowego TUW w następstwie zmian własnościowych. 29 grudnia ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie udziałów w tym ostatnim przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, co pozwoliło na przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym towarzystwa. FSUSR jest podmiotem istniejącym obok Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Od 2017 roku w ofercie towarzystwa znajdują się ubezpieczenia rolne. Zmiany własnościowe jeszcze bardziej wiążą Agro TUW z rolnictwem i środowiskiem wiejskim. Szczególną atencję kierujemy w stronę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Niemniej jednak oferta nowego podmiotu pozostanie kompleksowa i obejmie ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, podróżne, dla małych i średnich firm, dla korporacji. Poszerzona zostanie sieć sprzedaży dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma multiagencjami na terenie całego kraju. Planujemy wykorzystanie potencjału pracowników instytucji okołorolnych, ich doświadczenie i wiedzę zarówno w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, jak i likwidacji szkód. Te prace już się toczą i podpisywane są kolejne umowy – mówi Daniel Zahorenko, wiceprezes Agro Ubezpieczenia TUW.

Agro TUW bazą nowego systemu

Zmiana nazwy i właściciela towarzystwa to kolejny krok w kierunku upowszechniania ubezpieczeń upraw rolnych wśród rolników. Wokół Agro TUW będzie budowany nowy system ochrony działalności rolniczej i hodowlanej. Nowa formuła będzie dostosowana do zmian klimatu i nasilających się zagrożeń pogodowych. Obejmie wszystkie możliwe ryzyka włącznie z coraz częściej zagrażającą uprawom suszą. Nowy system ubezpieczeń będzie zawierał ofertę dla rolników, z dopłatą z budżetu do 65% składki ubezpieczeniowej. Umożliwi także natychmiastowe udzielanie pomocy rolnikom. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze wsparciem budżetu państwa.

Nowy system będzie kładł większy nacisk na edukację i upowszechnianie ubezpieczania się wśród rolników przy wykorzystaniu wzajemności ubezpieczeniowej. Zmiana systemu ubezpieczeń upraw znalazła się w priorytetach działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dotowana oferta w pierwszym rzucie

Wiosną Agro TUW będzie oferowało rolnikom polisy chroniące uprawy oraz zwierzęta gospodarskie. Będą to odpowiednio: Bezpieczne uprawy i Bezpieczne zwierzęta. Start wiosennego sezonu wyznaczono na 1 marca.

Ubezpieczeniem będzie można objąć uprawy: zbóż, rzepaku, rzepiku, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, truskawek, tytoniu, warzyw gruntowych, roślin strączkowych i chmielu. Ochrona będzie dostępna w kilku pakietach, a zabezpieczać uprawy będzie przed gradem, przymrozkami wiosennymi, deszczem nawalnym, lawiną, obsunięciem się ziemi, huraganem, piorunem, suszą, powodzią czy pożarem. Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie ochrony od wszystkich ryzyk pogodowych – w tym suszy – oraz transportu plonów rolnych.

Autor: Artur Makowiecki

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

Udostępnij

Tagi

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę