Aktualności13 lipca 2015

Będzie Rzecznik Finansowy. Sejm przyjął ustawę „reklamacyjną”

Sejm przyjął prokonsumencką ustawę, która reguluje postępowanie reklamacyjne w instytucjach finansowych i wprowadza Rzecznika Finansowego.

10 lipca poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym został przyjęty przez Sejm. Akt ma wzmocnić pozycję konsumenta w procesie reklamacyjnym przez określenie zasad i terminów rozpatrywania przez zakłady ubezpieczeń, banki i towarzystwa emerytalne reklamacji składanych przez konsumentów. Projekt przewiduje także rozszerzenie kompetencji Rzecznika Ubezpieczonych poprzez przekształcenie instytucji w nową – Rzecznika Finansowego.

Przyjęty przez Sejm akt nakłada na instytucje finansowe obowiązek stosowania się do nowych procedur dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji. Będą one musiały dokładnie informować swoich klientów i zamieszczać w umowie stosowne instrukcje o wymaganych czynnościach. Zgodnie z nowelizacją na rozpatrzenie reklamacji obowiązywać będzie termin 30 dni, w szczególnie skomplikowanych sprawach będzie on mógł być przedłużany do 60 dni, jednak o powodach opóźnienia będą musieli być poinformowani klienci.

Los PIU w rękach Rady Ministrów
Fot. Sejm przyjął prokonsumencką ustawę.

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, cytujący depeszę PAP, komisja pozytywnie opowiedziała się także za przyjęciem ustaleń, które mówią, że w przypadku niedotrzymania przez instytucję finansową terminu na rozpatrzenie reklamacji, uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą wnoszącego.

Ustawa wprowadza również instytucję Rzecznika Finansowego, którego zadaniem będzie reprezentowanie interesów klientów instytucji finansowych. Po wejściu w życie ustawy Aleksandra Wiktorow, dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych automatycznie stanie się pierwszym Rzecznikiem Finansowym.

 

DW

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę