Aktualności31 października 2018

Mówi się w branży

W tym miesiącu jak zwykle zerknęliśmy do przygotowywanych przez instytucje oraz zakłady ubezpieczeń informacji prasowych. Co ciekawego mówili przedstawiciele rynku? Zachęcamy do lektury poniżej wybranych cytatów ekspertów ze świata ubezpieczeń z ostatnich tygodni.

1. Jak wynika z analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego spowodowania wypadku jest kilka razy mniejsze w przypadku ubezpieczonych kierowców. Nieznani i nieubezpieczeni sprawcy wypadków każdego roku zabijają około 100 osób, a ranią ponad 1700. Nieubezpieczeni z jednej strony łamią prawo poprzez niekupowanie obowiązkowego ubezpieczenia OC i zwiększają jednocześnie ceny polis dla tych kierowców, który dopełniają swojego obowiązku. Z drugiej natomiast nieubezpieczona grupa kierowców stanowi większe zagrożenie na drogach. Ryzyko spowodowania przez nich wypadku jest od 3 do 4 razy większe niż w przypadku ubezpieczonych kierowców.

Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

Szczególnie często sprawcami takich wypadków są nieubezpieczeni młodzi kierowcy w wieku 21 – 25 lat. Twarde liczby pokazują, że ci najbardziej niebezpieczni kierowcy, którzy przede wszystkim powinni się ubezpieczać, niestety najczęściej się nie ubezpieczają. Być może gdyby wcześniej odpowiedzialnie zadbali o swoje ubezpieczenie to później – zachowywaliby się również odpowiedzialnie na drodze.

Analogicznie wygląda sytuacja dotycząca sprawców wypadków, w których uczestnik lub uczestnicy ponieśli śmierć. Ryzyko spowodowania najtragiczniejszych wypadków jest trzykrotnie większe niż w przypadku ubezpieczonych posiadaczy pojazdów.

Źródło: Gazeta Ubepieczeniowa

2. Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych został poddany dyskusji Senatu 24 października. Proponowane przepisy skierowano do komisji. Podczas dyskusji zgłoszono do projektu kilka wniosków mniejszości o charakterze legislacyjnym. Senator Jan Rulewski zaproponował między innymi rozszerzenie zapisów dotyczących definicji „osoby zatrudnione” oraz dodanie do listy tych osób posłów i senatorów.

Senator Jan Rulewski:

Ustawa nie obejmuje posłów i senatorów, choć płacimy składki i uzupełniamy budżet, nawet w większym stopniu niż np. ci, którzy podpisują umowę o dzieło.

Poruszona została również kwestia kontynuowania oszczędzania w ramach PPK powyżej 60. roku życia.

W gruncie rzeczy jej filozofia zamyka się na sześćdziesiątym roku życia. – stwierdził senator.  

Mniejszość legislacyjna zgłosiła również wniosek odnoszący się do waloryzacji kwoty wpłaty powitalnej oraz dopłaty rocznej.

Marszałek Bogdan Borusewicz zdecydował o przesłaniu projektu do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w związku ze zgłoszeniem poprawek. Głosowanie nad aktem planowane jest pod koniec posiedzenia Senatu.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

3. Dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, Robert Grabowski został członkiem zarządu firmy brokerskiej. Jak wyjaśnia spółka, nominacja jest konsekwencją planów strategicznych, które zakładają intensyfikację działań dotyczących grupowych programów ubezpieczeniowych.

Andrzej Wasilewski, prezes zarządu MAK Ubezpieczenia:

Witam Roberta Grabowskiego w ścisłym kierownictwie MAK Ubezpieczenia. To świetny, doświadczony specjalista, który przez ostatnich 10 lat znakomicie i bardzo dynamicznie rozwijał w naszej organizacji segment ubezpieczeń na życie i osobowych. Dzięki niemu dysponujemy skutecznym zespołem o olbrzymim potencjale. Już teraz ubezpieczenia grupowe są jedną z wiodących pozycji w naszej ofercie, ale znamy swoją siłę i wiemy, że możemy w tym obszarze osiągnąć jeszcze więcej. Uznajemy to za jeden ze strategicznych celów, w którego realizacji ma nam pomóc wyraźnie kierunkowe wzmocnienie składu zarządu –

Robert Grabowski do MAK Ubezpieczenia dołączył w 2007 roku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym.

– Bardzo dziękuję zarządowi za zaufanie. Zmiana, na którą się zdecydowaliśmy, jest potwierdzeniem dotychczasowego rozwoju ubezpieczeń na życie i osobowych w MAK Ubezpieczenia. Reorganizacja motywuje nas do podejmowania dalszych wyzwań i systematycznego umacniania naszej pozycji na rynku. Merytorycznie i technologicznie jesteśmy przygotowani, aby ten cel osiągnąć. Jestem o to spokojny także dlatego, że bezpośrednie kierownictwo nad zespołem dedykowanym obsłudze ubezpieczeń na życie i osobowych przejął Wojciech Semmerling, mój wieloletni współpracownik, któremu życzę powodzenia w nowej roli – powiedział Robert Grabowski.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

4. W Monitorach Sądowych i Gospodarczych opublikowane zostały informacje na temat 723 przypadków niewypłacalności przedsiębiorstw w pierwszych trzech kwartałach 2018 rok. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano ich 673.

Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiadający za ocenę ryzyka, ocenia: – Zanika w pewnym stopniu schemat, że podczas wzrostu gospodarczego, boomu wszyscy rosną przynajmniej o wartość tego wzrostu, a prawdziwe kłopoty ujawniają się dopiero podczas recesji. Niedopasowanie modelu działalności wielu firm do bieżących wyzwań rynkowych jest jednak zbyt duże. Mają one model biznesowy, który się wyczerpał (oparty m.in. na niskich kosztach pracy), albo nie osiągnęły skali, która pozwalałaby im działać z zyskiem na konsolidującym się rynku. Przyczyny są więc generalnie wewnętrzne – leżą po stronie samych firm, w popełnianych błędach czy wyczerpaniu się energii i pomysłów u ludzi, którzy założyli je na początku transformacji ustrojowej. Decydujące jest więc przejście do gospodarki 3.0 a nawet 4.0 – i zazwyczaj zmiana pokoleniowa w biznesie.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa

JN

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Aktualności 31 marca 2017

marzec 2017

Czytaj dalej
Aktualności 31 lipca 2018

Twardziele w Tatrach

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę