Strefa Agenta19 października 2016

Co zmienią nowe wytyczne w sprawie szkód osobowych?

Od stycznia przyszłego roku wejdą w życie nowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego standaryzujące proces likwidacji szkód osobowych. Oznacza to kolejne obciążenia finansowe dla ubezpieczycieli. Puls Biznesu powołując się na stanowisko Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) szacuje, że dostosowanie do nowych wytycznych KNF może kosztować całą branżę nawet 1 mld zł. Najpewniej będzie to kolejny impuls do podnoszenia cen komunikacyjnego OC.

 

W roku ubiegłym wartość odszkodowań z tytułu komunikacyjnego OC wzrosła o 15% i sięgnęła rekordowej kwoty 6,8 mld zł. W skutek czego ubezpieczyciele odnotowali kolejny niechlubny rekord – 1 mld zł straty w tym segmencie. Doprowadziło to do wysokich podwyżek cen polis obowiązkowych dla właścicieli pojazdów. Z początkiem nowego roku zaczną obowiązywać rekomendacje shutterstock_88500481Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące szkód osobowych. To dobra wiadomość dla ubezpieczonych. Jak nietrudno się jednak domyślić, dla ubezpieczycieli oznacza to kolejny wzrost wartości wypłacanych świadczeń.

 

Jakie będą skutki nowych wytycznych w sprawie szkód osobowych?

Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) standaryzacja procesu likwidacji szkód osobowych przyniesie ubezpieczycielom koszty sięgające nawet 1 mld zł. Nie ma wątpliwości, że na dodatkowych zobowiązaniach po stronie ubezpieczycieli najwięcej stracą portfele kierowców. Bowiem niemal pewne jest to, że nowe wytyczne resortu przełożą się na podwyżki ceny OC.

 

Dlaczego potrzebne są wytyczne?

Wchodzące z początkiem przyszłego roku rekomendacje dotyczące szkód osobowych są uzupełnieniem, a także rozwinięciem zagadnień z zakresu wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych.

Zdaniem resortu o konieczności wprowadzenia rekomendacji przesądziła potrzeba zapewnienia przewidywalności w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej. Obecnie w przepisach brakuje kryteriów, jakimi należy kierować się przy określaniu wysokości wypłacanego z OC zadośćuczynienia. Wskutek czego ubezpieczyciele do katalogu okoliczności, jakie powinny być brane pod uwagę przy ocenie i wycenie szkody niemajątkowej, podchodzą w sposób niejednolity. Efektem są rozbieżności w przyznawanych zadośćuczynieniach. Nowe wytyczne mają temu zapobiegać.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę