Aktualności21 maja 2015

Rzecznik Finansowy zamiast Rzecznika Ubezpieczonych

Do sejmu wpłynął projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Propozycja zakłada także powołanie Rzecznika Finansowego. Nowa instytucja ma powstać w oparciu o funkcjonującą dotychczas instytucję Rzecznika Ubezpieczonych. Zmianą ma być rozszerzenie obszaru kompetencyjnego Rzecznika o wszystkie sektory rynku finansowego.

Projekt złożony przez jeden z klubów poselskich określa zasady rozpatrywania reklamacji składane przez klientów firmy działających na rynku finansowym. Akt zakłada, że w momencie podpisywania umowy ubezpieczyciel zobowiązany będzie do wyjaśnienia procedur ewentualnych reklamacji. Dzięki czemu sposób, miejsce i termin składania oraz zasady ich rozpatrywania będą powszechnie znane.

15154578_mTwórcy projektu zwracają uwagę na fakt, że obecnie brakuje podmiotu administracji publicznej, do którego każdy klient rynku finansowego mógłby zwrócić się z wnioskiem bądź skargą o zbadanie indywidualnej, negatywnie rozpatrzonej reklamacji. Rzecznik Finansowy ma być instytucją odwoławczą, która będzie niwelować dotychczasową lukę. Choć w pewnym stopniu podobną funkcję sprawuje obecnie Rzecznik Ubezpieczonych, jednak jego kompetencje ograniczają się do ochrony interesów osób ubezpieczonych i otrzymujących emeryturę.

O potrzebie funkcjonowania tego typu instytucji świadczą dane statystyczne opublikowane w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych. W roku 2014 do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło przeszło 15 tys. skarg, a ubezpieczonym udzielono ponad 11 tys. porad telefonicznych i blisko 2,5 tys. porad mailowych.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę