Aktualności24 grudnia 2018

Grupa robocza Pracowniczych Planów Kapitałowych rozpoczęła prace

Rozpoczęły się prace grupy roboczej Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Należą do niej instytucje finansowe, agenci transferowi i dostawcy oprogramowania dla HR, czyli firmy, które zamierzają świadczyć usługi związane z PPK.

Grupa ma na celu wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy podmiotami, które obsługują program PPK, a pracodawcami. Zgodnie z zamierzeniami, dzięki tego rodzaju standaryzacji, wdrożenie nowych procedur w polskich przedsiębiorstwach ma przebiegać sprawniej. Jednym z zadań grupy jest zwrócenie uwagi na potrzeby przemyślanej komunikacji z pracodawcami, która ułatwi upowszechnienie wiedzy dotyczącej obowiązków, które wynikają z ustawy o PPK.

Do grupy roboczej PPK wchodzą: Allianz, Aviva Investors TFI, Aviva, AXA TFI, Compensa TU i TUnŻ Ż, PKO Finat, ProService Finteco, TUiR i TUnŻ Warta oraz Unit4 Polska.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która niedawno została podpisana przez Prezydenta RP, wejdzie w życie 1 stycznia 2019.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę