Aktualności23 września 2015

Nowa ustawa – odstąpienie od umowy

W związku z uchwaleniem przez Sejm nowej wersji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej chcielibyśmy w kolejnych Legal Flasha’ch przybliżyć Państwu główne postanowienia tej ustawy, które będą z całą pewnością wymagać podjęcia działań dostosowujących zakład ubezpieczeń do nowej rzeczywistości prawnej. Temat jest o tyle ważny, że póki co większość nowych przepisów zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2016 roku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wiele kontrowersji od samego początku budzi proponowana w nowej ustawie instytucja odstąpienia od umowy na życie o charakterze inwestycyjnym i związane z tym ograniczenie wysokości opłat jakie mogą być pobrane w takim wypadku przez zakład ubezpieczeń.

Finalny tekst w wersji obowiązującej na dzień 23 września 2015 roku przewiduje, że w przypadku ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym (UFK i struktury), Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy tzw. informacji rocznicowej
(w przypadku umów grupowych w takim wypadku ubezpieczonemu będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z ubezpieczenia). W przypadku takiego odstąpienia zakład ubezpieczeń wypłaca wartość opłaconych składek pomniejszonych nie więcej niż o 4% (to dotyczy struktur) lub wartość jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych według stanu na dzień otrzymania informacji o odstąpieniu lub wystąpieniu z umowy pomniejszoną nie więcej niż o 4% (UFK). W obydwu przypadkach zakład ubezpieczeń może pomniejszyć wypłacane kwoty o koszt udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, chyba że koszty te zostały rozliczone wcześniej. Ponadto, jeżeli ubezpieczony finansował koszt składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający niezwłocznie zwraca ubezpieczonemu kwoty wypłacone przez zakład ubezpieczeń. Wszystko to reguluje art. 26 ustawy.

Bardzo ważna zmiana, jaka została wprowadzona do omawianych przepisów, to dodanie ust. 8 w art. 20, który stanowi, że zakład ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu informacje rocznicowe po raz pierwszy nie wcześniej niż w terminie 10 miesięcy i nie później niż w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W efekcie nie będzie możliwe „załatwienie” sprawy odstąpienia poprzez wysłanie pierwszego listu rocznicowego np. po 3 miesiącach od dnia zawarci umowy ubezpieczenia, ponieważ taka procedura będzie mogła rozpocząć się najwcześniej po 10 miesiącach od zawarcia umowy/przystąpienia do ubezpieczenia.

Dzisiaj większość ubezpieczycieli wysyła listy rocznicowe na kilka tygodni przed rocznicą polisy, więc w ich przypadku problem nie będzie zbyt duży, poza koniecznością dostosowania treści pierwszego listu rocznicowego do wymogów nowej ustawy. Są jednak też tacy ubezpieczyciele, którzy listy rocznicowe wysyłają np. w dwóch momentach w roku (np. co pół roku) do określonych grup klientów. W takim wypadku konieczne będzie całkowite przemodelowanie procesu wysyłki pierwszych listów rocznicowych, a czasu zostało już naprawdę niewiele.

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

zestawienie logo_srodek

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Aktualności 4 października 2017

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania

Czytaj dalej
Aktualności 30 stycznia 2018

Styczeń 2018

Czytaj dalej
Aktualności 14 października 2019

Compensa: Likwidacja szkody przez aplikację

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę