Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku?

            Niekiedy zdarza się sytuacja, że mamy problem z otrzymaniem odszkodowania od osoby, która spowodowała wypadek z naszym udziałem. Może

Damian Sałkowski Damian Sałkowski
Opublikowano: 27.11.2015, w kategorii:

            Niekiedy zdarza się sytuacja, że mamy problem z otrzymaniem odszkodowania od osoby, która spowodowała wypadek z naszym udziałem. Może też być inaczej, gdy np. wypłacone odszkodowanie jest zbyt małe w stosunku do poniesionych szkód. W obu sytuacjach mamy prawo wystąpienia do sądu, aby dochodzić tam swoich praw.

            Przepisy bardzo dokładnie określają, do którego sądu powinniśmy się udać w takiej sprawie. Jeżeli chodzi o spór z ubezpieczycielem, to takie sprawy są prowadzone przez sądy rejonowe. Dotyczy to jednak przedmiotów sporu, które nie są wyższe niż 75 tysięcy złotych. W przeciwnym wypadku, sprawa powinna być już skierowana do sądu okręgowego. Jeżeli mówimy o ubezpieczeniu OC, to całkiem niedawno zmieniły się przepisy. Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC wytacza się przed sądem miejsca zamieszkania lub aktualnej siedziby poszkodowanego albo przed sądem właściwym dla miejsca zdarzenia. Było to głównie związane z tym, że warszawskie sądy były zasypywane pozwami związanymi z odszkodowaniami.

            Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku autocasco oraz inny polis ochronnych. Wtedy pozew może być wytoczony przed właściwym sądem dla siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego lub przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania bądź siedziby ubezpieczonego, ubezpieczającego, poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Jest to całkiem wygodne rozwiązanie, gdyż klienci nie muszą teraz ruszać niekiedy przez całą Polskę do Warszawy, w której większość agencji ubezpieczeniowych ma swoje główne siedziby.

            Obecnie takich spraw jest coraz mniej, a głównie dzięki systemowi bezpośredniej likwidacji szkód, który jest już oferowany przez większość towarzystw ubezpieczeniowych. Polega to na tym, że nie musimy już sami kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy wypadku w celu otrzymania zadośćuczynienia, lecz wszystkie formalności załatwi za nas nasza firma ubezpieczeniowa. Trzeba przyznać, że system jest całkiem dobrze pomyślany i może klientom oszczędzić wiele czasu i niekiedy jeszcze więcej nerwów.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

„Jak dobrze wybrać polisy AC oraz OC” – Kurier Poranny

„Jak dobrze wybrać polisy AC oraz OC” – Kurier Poranny

Czy świadomość ubezpieczeniowa Polaków przestała rosnąć?

Czy świadomość ubezpieczeniowa Polaków przestała rosnąć?