Aktualności27 października 2015

KNF podsumowało pierwsze półrocze 2015

Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego „Raportu o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2015 roku” wynika, że przez pierwsze sześć miesięcy tego roku wypłacalność rynku kształtowała się na bezpiecznym poziomie. Wszyscy ubezpieczyciele spełnili wymóg pokrycia marginesu wypłacalności (kapitału gwarancyjnego) środkami własnymi oraz pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami.

W opublikowanym przez KNF raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji zebrane na podstawie sprawozdań finansowych i statystycznych za pierwsze półrocze bieżącego roku.

 

Sektor ubezpieczeń ogółem odnotował w pierwszym półroczu 2015 r. zysk techniczny równy 1,82 mld zł (to o 30,13% mniej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego) oraz zysk finansowy równy 3,49 mld zł (niższy o 20,82% w porównaniu z I półroczem 2014 r.). Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń, o pogorszeniu wyniku technicznego zadecydował przede wszystkim spadek w grupie ubezpieczeń na życie (o 0,19 mld zł) oraz w grupie ubezpieczenia z UFK (o 0,13 mld zł).

 

W ubezpieczeniach osobowych i majątkowych osiągnięto zysk techniczny równy 0,49 mld zł (to aż 44,27% mniej w porównaniu z II kwartałami 2014 r.) oraz zysk finansowy netto równy 1,79 mld zł (niższy od ubiegłorocznego o 30,38%). O pogorszeniu zysku technicznego zadecydowała przede wszystkim rosnąca strata w komunikacyjnym ubezpieczeniu OC wynosząca 0,30 mld zł. Spadek odnotowano także w ubezpieczeniach autocasco – mniej o 0,20 mld zł. Pogorszenie wyników w ubezpieczeniach komunikacyjnych to skutek wzrostu wypłaconych odszkodowań i świadczeń oraz wzrostu kosztów działalności ubezpieczeniowej.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę