KNF: Projekt „Wytyczne dotyczące systemu zarządzania produktem”

System zarządzania produktem powinien brać pod uwagę oczekiwania, interesy i cechy klientów.

Piotr Czublun Piotr Czublun
Opublikowano: 02.12.2015, w kategorii:

Komisja Nadzoru Finansowego finalizuje prace nad projektem nowych wytycznych dla sektora ubezpieczeniowego, tj. „Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem”.

 

W ocenie KNF przygotowany projekt wytycznych ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego w postaci zapewnienia jego stabilności, bezpieczeństwa, zaufania do rynku oraz zapewnienia ochrony interesów jego uczestników. KNF zwraca uwagę, iż zorganizowanie przez zakład ubezpieczeń efektywnego systemu zarządzania produktem powinno być jednym z nadrzędnych celów każdego zakładu ubezpieczeń. Efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wywiązania się zakładu ubezpieczeń z umownych zobowiązań, ma bowiem wpływ zarówno na wyniki finansowe i wypłacalność zakładu ubezpieczeń, ale również na jakość relacji z klientami, a w konsekwencji na zaufanie do samego zakładu i całego rynku finansowego. Zdaniem Organu Nadzoru, jakość systemu zarządzania produktem ma wpływ na wiele obszarów działalności zakładu ubezpieczeń i może wiązać się z nim wiele ryzyk, w tym: ryzyko produktu, utraty reputacji, prawne i operacyjne. System zarządzania produktem powinien brać pod uwagę oczekiwania, interesy i cechy klientów. Powinien on służyć minimalizowaniu skutków potencjalnych strat klientów wynikających z nieprawidłowości w systemie zarządzania produktem, a także zapewnić prawidłowe zarządzanie konfliktem interesów.

 

Wytyczne przewidują obowiązki regularnych przeglądów systemu zarządzania produktem, określone, często nowe, obowiązki dla zarządów i rad nadzorczych oraz opracowanie i wdrożenie stosownych procedur. KNF wprowadza również wymogi dotyczące: projektowania produktu, jego dystrybucji, stałego monitoringu, identyfikacji i dokumentacji wad produktu. Część wytycznych dotyczy procesów likwidacji szkód i rozpatrywania skarg, jak również badania satysfakcji klientów.  

 

Wytyczne KNF będą stanowić ramy dla prawidłowej organizacji systemu zarządzania produktem oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. Są one zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrażanie odpowiednich standardów zarządzania produktem.

 

KNF podkreśla, że Wytyczne powinny być stosowane w sposób proporcjonalny w zależności od charakteru, skali i złożoności ryzyk właściwych dla produktów oferowanych przez zakład ubezpieczeń.

 

Opracowany przez KNF dokument jest z jednej strony odpowiedzią na nieprawidłowości związane z dystrybucją produktów o charakterze inwestycyjnym, a z drugiej strony uwzględnia fakt, że produkty te nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, a brak wystarczającej polityki informacyjnej ze strony zakładu ubezpieczeń i występującego w jego imieniu pośrednika ubezpieczeniowego powoduje, że klienci nie zawsze są świadomi jakiego rodzaju umowę zawarli, jakie wynikają z niej ryzyka, jakie spoczywają na nich obowiązki oraz jakie są warunki wypłaty świadczeń.

 

KNF oczekuje, że Wytyczne zostaną wprowadzone do dnia 1 stycznia 2016 r. Warto zwrócić uwagę, że Wytyczne były przedmiotem publicznych konsultacji, jednak nie jest jasne w jakim zakresie regulator uwzględnił uwagi i propozycje przedstawicieli rynku.

 

Projekt „Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem” jest dostępny na stronie internetowej KNFu pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dot_systemu_zarzadzania_produktem_tcm75-41933.pdf

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp p.

zestawienie logo_srodek

 

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Ubezpieczyciele zapłacą za prywatne leczenie

Ubezpieczyciele zapłacą za prywatne leczenie

Poznań otwiera kolejną placówkę!

Poznań otwiera kolejną placówkę!

Nadchodzący rok przywita nas wieloma podwyżkami

Nadchodzący rok przywita nas wieloma podwyżkami