Aktualności16 stycznia 2019

Nowy status prawny nadzoru finansowego

1 stycznia weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U poz. 2243). Na mocy nowych regulacji dotychczasowa Komisja Nadzoru Finansowego zostanie zniesiona, a Urząd KNF ulegnie likwidacji.

Jednocześnie ustawa tworzy UKNF jako państwową osobę prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi KNF i jej przewodniczącego. Przewodniczący będzie kierował działalnością Urzędu i Komisji oraz reprezentował je na zewnątrz. KNF i jej przewodniczący uzyskają status organów nowo utworzonego UKNF.

Nowy status Urzędu służyć ma przede wszystkim zapewnieniu większej niezależności finansowej.
Podstawowe zasady sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym nie ulegają zmianie. Komisja, podobnie jak w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2019 r., nadal dysponować będzie wszystkimi kompetencjami związanymi z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem finansowym, a przepisy przejściowe zachowują w mocy wszelkie czynności nadzorcze, decyzje administracyjne, zalecenia i rekomendacje wydane przez KNF przed 1 stycznia 2019 r.

Nadzór nad działalnością UKNF jako państwowej osoby prawnej sprawować będzie Prezes Rady Ministrów. Będzie on również zatwierdzał roczne sprawozdanie finansowe UKNF, podlegające badaniu przez firmę audytorską, wybraną przez Prezesa RM.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę