Aktualności28 kwietnia 2017

Czy odszkodowanie może zależeć od wieku?

Orzeczenia wydawane przez sądy w sprawach dotyczących wypłaty zadośćuczynienia i świadczenia z komunikacyjnego OC budzą sporo kontrowersji. Przykładem może być rozprawa apelacyjna w sprawie mężczyzny poszkodowanego w wypadku samochodowym, któremu sąd przyznał niższe zadośćuczynienie ze względu na jego wiek.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Katowicach zajął się sprawą poszkodowanego, któremu Sąd Rejonowy w Sosnowcu przyznał niższe zadośćuczynienie za skutki wypadku samochodowego, argumentując, że są one mniej długotrwałe i dotkliwe dla osoby w podeszłym wieku niż dla osoby młodej.

Poszkodowany w chwili wypadku miał 80 lat jednak był osobą aktywną oraz samodzielną. Po wypadku przeszedł skomplikowane leczenie, lecz nie odzyskał już wcześniejszej sprawności. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku wypłacił mu zadośćuczynienie w wysokości 20 tys. zł. Poszkodowany uznał tę kwotę za niewystarczającą i zażądał przed sądem wyższej wypłaty. Co ciekawe, Sąd Rejonowy w Sosnowcu zasądził na jego rzecz kwotę w wysokości 10 tys. zł. Organ przyznał, że rzeczywiście na skutek potrącenia mężczyzna musiał zmienić swoje codzienne życie i ograniczyć swoją aktywność. Poparł jednak swoją decyzję stwierdzeniem, że inaczej powinny być oceniane „skutki zdarzenia dla sfery psychicznej poszkodowanego oraz utraty perspektywy życiowej. Dla starszego człowieka są one obiektywnie mimo wszystko mniej długotrwałe i dotkliwe niż dla osoby młodej. W tym ostatnim przypadku rzutowałyby na obniżenie bądź całkowitą utratę szans rozwoju życiowego: edukacyjnych i zawodowych bądź zmniejszały szanse na założenie rodziny. Tego następstwa nie będą udziałem powoda, który te etapy życia ma już za sobą”.

Sprawą zajęła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zwróciła uwagę na konieczność ponownego zbadania sprawy, gdyż przyznanie niższego odszkodowania mogło mieć charakter dyskryminacji ze względu na wiek.

Z danych udostępnionych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w 2016 roku ubezpieczyciele wypłacili zadośćuczynienia i świadczenia w wysokości 36,7 mln zł. Przypomnijmy, że sposoby wyliczania wysokości zadośćuczynień z ubezpieczenia komunikacyjnego OC od dawna budzą wątpliwości. W związku z tym ubezpieczyciele postulują uregulowanie zasad, na jakich mają być wypłacane świadczenia.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę