Aktualności16 marca 2018

Parlament Europejski przyjął regulacje przesuwające termin IDD

1 marca Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/97 (IDD) w odniesieniu do terminu stosowania środków transpozycji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Za przyjęciem aktu głosowało 543 europosłów.

Projekt zakłada przesunięcie terminu transpozycji IDD z 23 lutego na 1 lipca oraz jej stosowania z 23 lutego na 1 października 2018 roku. Pierwszy akapit art. 42 ust. 1 IDD uzyskuje następujące brzmienie: „Państwa członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 1 lipca 2018 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję”.

Art. 2 projektowanego aktu zakłada z kolei, że dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a stosuje się ją z mocą wsteczną od dnia 23 lutego 2018 r.

Według unijnych ekspertów zmiana ww. terminów pozwoli sektorowi ubezpieczeń na lepsze przygotowanie się do spełnienia wymogów dyrektywy. Państwa członkowskie zyskają więcej czasu na przetransponowanie regulacji i dokonanie niezbędnych zmian. W Polsce regulacje dotyczące dystrybucji ubezpieczeń uwzględniające nową datę ich stosowania obowiązują już od 15 lutego.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę