Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń: Projekt ustawy przyjęty przez Sejm

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 27.11.2017, w kategorii:

9 listopada 2017 r. Sejm miażdżącą większością głosów (417 za, 2 przeciw) przyjął sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Akt ma wejść w życie do 23 lutego 2018 r., ale niewykluczone, jak informowaliśmy w zeszłym miesiącu, że nowe przepisy zaczną obowiązywać nieco później, być może dopiero w październiku przyszłego roku. Przypomnijmy, że nowe regulacje zastąpią obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji, zaostrzające wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń.

W trakcie prac nad ustawą uwzględniono część postulatów środowiska ubezpieczeniowego, w szczególności zmieniono sposób definiowania klienta (ma to znaczenie w ubezpieczeniach grupowych), na nowo określono reguły redagowania ustandaryzowanego dokumentu dotyczącego produktu ubezpieczeniowego oraz inaczej ustalono reguły postępowania reklamacyjnego.

Z elementów przegłosowanego projektu ustawy na szczególną uwagę zasługuje wątek wymaganych prawem szkoleń. Jeden z artykułów ustawy przewiduje wymóg szkoleń i doskonalenia zawodowego pośredników ubezpieczeniowych z wybranych tematów w wymiarze co najmniej 15 godzin rocznie. Doskonalenie zawodowe może obejmować różne rodzaje kształcenia, zapewniające efektywne przekazanie treści, w szczególności w formie wykładów, seminariów, e-learningu czy programów mentorskich.

Wymiar szkolenia zawodowego nie może przekraczać 8 godzin dziennie. Ma ono uwzględniać charakter proponowanych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji, rodzaj dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji oraz zakres wykonywanych czynności. Zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny zapewniają przeprowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie merytorycznym przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie zawodowe.

Oprócz warunków dotyczących kompetencji, Dyrektywa IDD przewiduje także standard reputacji, który muszą spełniać osoby fizyczne pracujące w zakładzie ubezpieczeń lub u pośredników ubezpieczeniowych. Minimalnym warunkiem jest brak wpisu w rejestrze karnym w związku z poważnymi przestępstwami przeciwko mieniu lub innymi przestępstwami finansowymi oraz brak uprzedniego ogłoszenia wobec nich upadłości, chyba że przywrócono upadłym prawa zgodnie z prawem krajowym.

Teraz projekt ustawy trafi pod obrady Senatu. 

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Coraz więcej kierowców bez OC

Coraz więcej kierowców bez OC

Na wakacje z dobrą polisą

Na wakacje z dobrą polisą

Jak branża ubezpieczeniowa zmienia Polskę?

Jak branża ubezpieczeniowa zmienia Polskę?