Aktualności15 stycznia 2018

Co 2018 rok zmieni w ubezpieczeniach?

2018 rok przyniesie sporo zmian, które wpłyną na polską branżę ubezpieczeń. Jaki efekt przyniosą? I jak to może wpłynąć na ceny?

Nowe akty prawne

Dyrektywy unijne zmienią wiele. W 2018 r. zwiększy się ochrona klientów towarzystw ubezpieczeniowych, które będą miały obowiązek dokładnego informowania o kupowanych polisach. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD, prawdopodobnie zacznie obowiązywać w październiku) przyniesie wzrost transparentności rynku i – dzięki lepszej informacji – podniesie świadomość ubezpieczeniową klientów. Konieczność dokładnego dostosowania ubezpieczenia do potrzeb klienta i obowiązku dokumentacji tego, co pośrednik powiedział klientowi, wymuszą na ubezpieczycielach wprowadzenie konkretnych zmian w zarządzaniu informacją. Powinna również poprawić się przyjazność językowa materiałów, które otrzymuje klient (np. OWU) – trudny język i skomplikowane formularze nie idą w parze z wymogami ustawy o IDD.

Dyrektywa o ochronie danych osobowych (RODO, wchodzi w życie w maju) oznacza zwiększone wymogi w zakresie ochrony danych osobowych klientów. Ich nieprzestrzeganie grozi firmom wysokimi karami. RODO znosi wymóg fizycznego podpisu klienta na umowie, co przyczyni się do dalszej cyfryzacji branży, a prawdopodobnie również do wzrostu wolumenu sprzedaży ubezpieczeń przez internet i większego zainteresowania porównywarkami cen. Zmiany legislacyjne, choć nakładają na dystrybutorów ubezpieczeń wiele wymagań, niosą w sobie jednak dużą dozę optymizmu – większa przejrzystość rynku wpłynie na wzrost zaufania do ubezpieczycieli, a to powinno mieć bezpośrednie przełożenie na sprzedaż.

Ceny ubezpieczeń

W 2017 r. zakończył się trwający od 2 lat czas podwyżek obowiązkowych polis OC dla właścicieli samochodów. Ceny ustabilizowały się, ale branżowi eksperci nie przewidują, żeby w 2018 r. polisy miały zacząć wyraźnie tanieć. Pomimo końca tzw. wojny cenowej ubezpieczyciele wciąż rywalizują o klientów przede wszystkim przy pomocy składek.

Należy pamiętać o stanowisku Polskiej Izby Ubezpieczeń, zgodnie z którym ewentualne podwyżki na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zależą od tempa wzrostu wypłat dla poszkodowanych. A to nie maleje, pozostawiając widmo podwyżek w zasięgu wzroku. Dużo zależeć będzie od tego, czy w 2018 r. uda się ostatecznie uregulować zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Obecnie ich wysokość jest trudna do przewidzenia, ale w 2017 r. zakończyło prace Forum Zadośćuczynień przy Komisji Nadzoru Finansowego. Ich skutkiem jest propozycja zmian w prawie.

Prawdopodobny za to jest wzrost cen ubezpieczeniach majątkowych, chroniących od szkód spowodowanych żywiołami – to zjawisko było już obserwowane w latach największych klęsk żywiołowych. Ubezpieczyciele przestają traktować szkody huraganowe jak anomalie pogodowe.

„Rentowność powinna być katalizatorem przemian w sektorze ubezpieczeniowym, które ostatecznie przyniosą klientom korzyści w innowacyjnych i prostych produktach, dostępności ubezpieczeń, przejrzystej i sprawiedliwej likwidacji szkód”

Henry de Courtois, wiceprezes AXA.

Technologia

Rozwój cyfryzacji (do którego impulsem będzie m.in. RODO) spowoduje, że ubezpieczyciele mogą postawić na kuszenie klientów nowinkami technologicznymi jako magnesem do zakupu ubezpieczeń. Eksperci prognozują, że monitorowanie stylu jazdy kierowców w zamian za korzystną składkę wkrótce stanie się standardem (tzw. telematyka).

Zaobserwujemy też ciągły rozwój insurtechów – technologicznych rozwiązań wspierających sprzedaż ubezpieczeń (aplikacje mobilne, zaawansowana analityka, sztuczna inteligencja czy big data). Zwiększy się rynkowy udział start-up’ów wspierających dystrybutorów ubezpieczeniowych w spełnianiu nowych wymogów.

Wpływ rynku ubezpieczeniowego na gospodarkę Polski

Pod koniec 2017 r. PIU opublikowała raport przygotowany przez firmę doradczą Deloitte „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków “. Branża jest trzecim co do wielkości inwestorem instytucjonalnym w Polsce i tworzy 225 tys. miejsc pracy, wypracowując prawie 2 proc. polskiego PKB. Wpływ ten prawdopodobnie będzie się stale zwiększał. Wzrost znaczenia towarzystw widać przede wszystkim w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, z których korzysta 2,1 mln Polaków. Liczba ta rośnie każdego roku o ok. 20%.

Wzrost kar za brak OC

Wzrosły kary za brak obowiązkowego OC – o 5%. Związane jest to ze wzrostem płacy minimalnej brutto. Od początku pełny wymiar kary (brak OC co najmniej 14 dni) to wydatek aż 4200 złotych. Jedno jest pewne – kalkulator OC dobrej porównywarki ubezpieczeń bardzo się przyda.

Jak widać 2018 rok w ubezpieczeniach najlepiej podsumowuje fraza „będzie się działo!”. Zmiany legislacyjne na pewno jednak zmierzają do większej profesjonalizacji rynku, a to dobra zapowiedź na przyszłość. 

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę