Aktualności25 sierpnia 2016

Dwa ubezpieczenia, tylko jedno odszkodowanie

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” znajdziecie artykuł Reginy Skibińskiej Dwie składki, jedno odszkodowanie, w którym nasz ekspert wyjaśnia kiedy równoległe ubezpieczenie od takiego samego ryzyka w dwóch towarzystwach nie jest korzystne dla ubezpieczonego.

Polacy decydują się na coraz pełniejszą ochronę ubezpieczeniową, a polisy są kupowane coraz bardziej świadomie. Ubezpieczamy samochody, domy i mieszkania, kupujemy polisy turystyczne, decydujemy się także na NNW i ubezpieczenie na życie. Nierzadko ochrona dotyczy tego samego przedmiotu ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że równoległe ubezpieczenie w dwóch lub więcej towarzystwach od tego samego ryzyka, wykupione na przynajmniej częściowo pokrywający się okres, nie zawsze jest korzystne dla ubezpieczonego.shutterstock_220663198 To, czy będzie mógł on zgłosić się po kilka odszkodowań zależy od tego, czy chodzi o ubezpieczenie majątkowe (np. polisy mieszkaniowe, autocasco, a także ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia), czy ubezpieczenie osobowe (ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, że (o ile nie umówiono się inaczej) na szkodzie nie można się wzbogacić. Oznacza to, że suma odszkodowania wypłacana przez ubezpieczycieli nie może być wyższa od poniesionej szkody. To zasada, która ma zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach majątkowych. Jak tłumaczy ekspert Superpolisy, jeśli dany przedmiot będzie ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch towarzystwach na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość, to poszkodowany nie może liczyć na odszkodowania od dwóch firm, których łączna suma będzie przekraczać wartość szkody. W takiej sytuacji ubezpieczyciele udzielający ochrony na ten sam przedmiot złożą się na wypłacane świadczenie, a wysokość wkładu każdego z nich będzie proporcjonalna do stosunku, w jakim zapisana w umowie suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego ubezpieczenia. Kwestia wielokrotnego ubezpieczenia zupełnie inaczej wygląda w przypadku ubezpieczeń osobowych, które dopuszczają ubieganie się o świadczenia z kilku polis jednocześnie.

PF

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę