Aktualności4 stycznia 2017

Nowe rekomendacje dotyczące szkód osobowych weszły w życie

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczą one procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkód osobowych z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Zdaniem KNF istniała uzasadniona potrzeba wprowadzenia rekomendacji, które unormują zasady ustalania i wypłaty zadośćuczynienia za szkody osobowe. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie przewidywalności w procesie ustalania i wypłaty odszkodowania. Bowiem do tej pory przepisy nie regulowały kryteriów ustalania świadczeń, w rezultacie czego zauważalne były spore dysproporcje pomiędzy wypłacanymi przez ubezpieczycieli odszkodowaniami a kwotami zasądzonymi przez sądy. Wprowadzenie jednolitych standardów ma zagwarantować poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych zadośćuczynienie rekompensujące poniesione szkody. Rekomendacje mają wpłynąć również na transparentność procesu ustalania i wypłaty świadczeń.

Akt zawiera 21 rekomendacji podzielonych kolejno na trzy obszary: organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia (9 rekomendacji), sposób prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia (7 rekomendacji), sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia (5 rekomendacji). W ostatnim uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz utrwalone orzecznictwo sądów powszechnych. 

Choć rekomendacje są skierowane do krajowych ubezpieczycieli, to powinny być respektowane również przez zagranicznych ubezpieczycieli świadczących usługi na terytorium Polski.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę