Aktualności29 lipca 2019

Co robić w przypadku szkody za granicą?

Przed wyjazdem autem za granicę warto przygotować się na sytuacje niepożądane jak, np. kolizja. Niezależnie od tego, czy będziemy stroną poszkodowaną, czy sprawcą, dobrze jest posiadać wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej.

Eksperci Compensy sporządzili zbiór najważniejszych informacji o sposobie postępowania w razie kolizji.

1. Poszkodowany powinien uzyskać od sprawcy następujące dane, które wpisuje się do wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym:

-imię i nazwisko, adres, kraj pochodzenia,

-markę i numer rejestracyjny pojazdu,

-dane personalne właściciela pojazdu (jeżeli nie jest nim kierowca),

-nazwę ubezpieczyciela i nr polisy OC lub Zielonej Karty.

2. W oświadczeniu o zdarzeniu drogowym należy precyzyjnie opisać zdarzenie uwzględniając, m.in. datę, lokalizację i okoliczności szkody oraz zakres powstałych uszkodzeń.
3. Warto sfotografować pojazdy biorące udział w zdarzeniu. Pozwoli to uniknąć ewentualnych rozbieżności w opisie zdarzenia, a w konsekwencji niezasadnych roszczeń.
4. Wypełnione oświadczenie należy przekazać ubezpieczycielowi w celu uzyskania odszkodowania.
5. Można to zrobić u ubezpieczyciela sprawcy lub za pośrednictwem przedstawiciela tej firmy w swoim kraju. Informacje na ten temat w Polsce udzielane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
6. Na miejsce zdarzenia można wezwać policję, nie jest to konieczne, ale obecność funkcjonariuszy bywa pomocna w przypadku, gdy, np. zagraniczny kierowca nie chce udzielić niezbędnych informacji lub przyznać się do winy.

Eksperci Compensy przypominają również, aby nigdy nie podpisywać oświadczenia, które nie jest do końca dla nas zrozumiałe.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę