Aktualności19 marca 2019

Sejm: Przyjęto przepisy chroniące ubezpieczonych na wypadek twardego brexitu

15 marca Sejm przyjął projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o UE (twardy brexit).

Regulacja zabezpiecza interesy klientów instytucji finansowych z siedzibą w powyższych lokalizacjach i wykonujących działalność w Polsce w przypadku wystąpienia UK z UE.
W części dotyczącej zakładów ubezpieczeń projekt przewiduje, że firmy z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem twardego brexitu prowadziły działalność ubezpieczeniową w Polsce, będą ją mogły dalej prowadzić na takich samych zasadach, w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia. Przyjęcie takiego rozwiązania jest wg Ministerstwa Finansów niezbędne ze względu na ochronę interesów ubezpieczonych w celu m.in. zapewnienia efektywnej likwidacji szkód.

Proponowany przepis będzie dotyczył jedynie okresu niezbędnego do realizacji zawartych umów, przeniesienia portfela ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń, mającego siedzibę w UE i mogącego wykonywać działalność ubezpieczeniową w Polsce, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy (24 miesiące w przypadku ubezpieczeń życiowych).

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 marca 2019 r. Obecnie nad ustawą będzie pracować Senat.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę