Aktualności1 kwietnia 2015

Likwidacja szkód na wyższym poziomie

1 kwietnia 2015 roku dla branży ubezpieczeniowej jest dniem wyjątkowym..  Zaczyna obowiązywać rekomendacja oraz dwa zbiory wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Kierowców szczególnie zainteresować powinny wchodzące w życie wytyczne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. Głównym założeniem dokumentu jest próba ustabilizowania rynku w zakresie wypłat odszkodowań, konsekwencją czego będzie wzrost wypłacanych świadczeń. Regulacje wydane przez KNF nakazują respektować zasady pełnego odszkodowania w zależności od tego, czy kierowca zdecydował się na likwidację w oparciu o rachunki z warsztatu naprawczego, czy na podstawie kalkulacji kosztorysowej ubezpieczyciela. W przypadku drugiej możliwości, kosztorys musi być sporządzany w oparciu o rynkową wartość usługi oraz koszt nowych części zamiennych. Ponadto w zaleceniach KNF znajduje się także zapis o unikaniu stosowania amortyzacji w stosunku do wszystkich uszkodzonych części.

Wprowadzone zmiany obligują ubezpieczyciela do uwzględnienia utraty wartości handlowej pojazdy, gdy taka miała miejsce. Natomiast w przypadku gdy naprawa auta jest ekonomicznie nieopłacalna ubezpieczyciel jest zobowiązany do wystosowania uzasadnienia zawierającego wszystkie niezbędne wyceny, ma to na celu rozwiązania problemu nadużywania szkód całkowitych przez ubezpieczycieli.

15396706_m
fot. Wyższy standard likwidacji szkody

Wytyczne wystosowane przez KNF odnoszą się także do kwestii pojazdu zastępczego. Od dziś każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, a zwrot kosztów za tą usługę będzie adekwatny do ich celowości i ekonomicznego uzasadnienia.

Pozostałe wchodzące w życie w dniu dzisiejszym akty wydane przez KNF dotyczą dobrych praktyk w bancassurance, obowiązku dokładnego informowania klienta oraz nowych zasad dystrybucji ubezpieczeń.

 

PF

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę