Ubezpieczeniowi przestępcy sięgają po nowe sposoby wyłudzeń

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 31.10.2017, w kategorii:

Działania ubezpieczycieli mające na celu coraz wyższą wykrywalność oszustw i wyłudzeń sprawiają, że przestępcy szukają nowych sposobów. Z analizy tendencji przestępczości ubezpieczeniowej autorstwa PIU wynika, że choć liczba ujawnionych oszustw zmalała, to znacznie wzrosła wartość nienależnie wypłacanych świadczeń.

Blisko 14 mln zł w dziale ubezpieczeń na życie oraz 211 mln zł w pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych – takie kwoty w sumie próbowali wyłudzić klienci ubezpieczycieli, wynika z analizy danych PIU, dotyczących przestępczość ubezpieczeniowej. Wartość ujawnionych czynów wzrosła w obu przypadkach odpowiednio o 21% i 18%. Pocieszający jest fakt, że spadła łączna liczba wykrywanych przestępstw – w ubezpieczeniach życiowych o 12% (z 836 do 738), a w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych o 28% (z 13 129 do 9 515). Dane te dotyczą zarówno usiłowań, jak i rzeczywistych wyłudzeń, które zostały zidentyfikowane w trakcie postępowań wewnętrznych towarzystw lub zostały zgłoszone do organów ścigania.

Poniżej kilka ciekawych informacji z raportu PIU:

  • Odszkodowanie za śmierć, której nie było

Przeciętną wartość wyłudzonego świadczenia z polis życiowych szacuje się na 18 tys. zł. Co ciekawe, w ubiegłym roku rekordowo duży, aż 80-procentowy udział we wszystkich przestępstwach miały wyłudzenia świadczeń za zgon osoby ubezpieczonej. Często przestępcy dawali się przyłapać na bezpodstawnych roszczeniach związanych z leczeniem szpitalnym, inwalidztwem i uszczerbkiem na zdrowiu na skutek nieszczęśliwych wypadków.

  • Bajki na temat wypadków…

Jedną z popularniejszych metod wyłudzenia jest podawanie nieprawdziwych okoliczności towarzyszących zaistnieniu urazu. Jak wynika z raportu, ten sposób oszustwa szczególnie często wykorzystywany jest przez osoby uprawiające sporty klasyfikowane przez ubezpieczycieli jako dyscypliny podwyższonego ryzyka, wyłączone z podstawowej ochrony. Oszuści wymyślają okoliczności wydarzenia inne niż w rzeczywistości miały miejsce, aby uniknąć odmowy wypłaty świadczenia. Dla przykładu, w raporcie PIU znajdujemy opis przypadku zawodnika uprawiającego sporty walki, który przebyty wcześniej uraz nosa dwukrotnie zgłaszał do ubezpieczyciela – raz jako efekt upadku na rowerze, drugi raz jako następstwo upadku w autobusie. 

  • Przestępczość w ubezpieczeniach majątkowych

W dziale ubezpieczeń majątkowych i osobowych (innych niż polisy na życie) średnia wartość wyłudzonego świadczenia wyniosła około 22 tys. zł. Warto również zaznaczyć, że zdecydowana większość ujawnionych wyłudzeń w tej grupie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. To ok. 8,7 tys. z wszystkich 9,5 tys. ujawnionych przestępstw.

  • Popularne metody działania oszustów

W kategorii ubezpieczeń życia i zdrowia do oszustw pospolitych towarzystwa zaliczają wspomniane już podawanie nieprawdziwych okoliczności, a także powiększanie deklarowanego zakresu uszczerbku, symulowanie stanów psychicznych wynikających z rzekomego szoku pourazowego czy składanie fałszywych deklaracji i powiększanie liczby poszkodowanych.  Ubezpieczyciele zauważają także renesans wydawałoby się zapomnianych metod wyłudzeń z polis komunikacyjnych. W ostatnim roku widocznie „odżywa” metoda polegająca na celowym powodowaniu szkody. Oszuści pozorują lub z premedytacją powodują wypadki tak, aby być stroną poszkodowaną, wrabiając w odpowiedzialność za stłuczkę przypadkowych kierowców. Po wypadku samochody są prowizorycznie naprawiane, a oszuści zarabiają na odszkodowaniu wypłacanym przez ubezpieczyciela. Nierzadko to samo auto jest ponownie wykorzystywane do podobnego procederu. Towarzystwa coraz lepiej radzą sobie z wykrywaniem tego rodzaju naciąganych szkód.

Podstawowy wniosek jest taki: ubezpieczyciele skuteczniej niż w przeszłości wykrywają przestępstwa ubezpieczeniowe. Walka z oszustami trwa jednak w najlepsze. Bo nawet jeśli liczbowo skala problemu jest mniejsza, to rosnąca wartość wyłudzonych odszkodowań nie napawa optymizmem.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Czas dmuchać za zimę

Czas dmuchać za zimę

Jak się zmienią obowiązki sprzedawców polis?

Jak się zmienią obowiązki sprzedawców polis?

Wyższe składki za samochody elektryczne

Wyższe składki za samochody elektryczne