Blog Ubezpieczeniowy31 lipca 2018

Czym się różnią Allriski?

Czy Allrisk faktycznie chroni od wszystkich niewyłączonych zdarzeń? Teoretycznie. W praktyce z uwagi na odmienne zapisy w OWU ubezpieczenia te potrafią się od siebie mocno różnić. Inne katalogi wyłączeń, limity kwotowe, przedmioty kwalifikujące się do ochrony i definicje pojęć. Co warto wiedzieć?

 

Rażące niedbalstwo

Przykładem „rażącego niedbalstwa” może być pozostawienie w ubezpieczonym mieszkaniu włączonego do sieci elektrycznej żelazka, co doprowadziło do pożaru. Wielu ubezpieczycieli wskazuje, że zapłaci za szkodę wyrządzoną wskutek rażącego niedbalstwa tylko wtedy, jeżeli odpowiada to tzw. względom słuszności, są jednak towarzystwa, którzy zapłacą za rażące niedbalstwo bez takiego warunku. Przykładem jest Generali i jego produkt „Z Myślą o Domu”. W wariancie allriskowym odpowiada ono za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, jednocześnie nie ograniczając katalogu czynności rozumianych jako rażące niedbalstwo. Zdarzenia te mieszczą się w standardowym zakresie Allrisku.

Podobnie robią PZU (PZU Dom) i UNIQA, jednak tu katalog zachowań określanych jako „rażące niedbalstwo” jest ograniczony w zapisach OWU do 3 grup:

1) włączonych do sieci elektrycznej urządzeń typu żelazka, prostownica, suszarka,

2) urządzeń typu czajnik, garnek na tzw. „wolnym ogniu” (palniku, włączona kuchenka, płyta elektryczna lub indukcyjna itp.),

3) niewygaszonego kominka.

Rozszerzenie miejscowe

W tzw. standardzie ubezpieczenia nieruchomości chronią w miejscu ubezpieczenia. Allriski rozszerzają katalog o różne zdarzenia, ale zazwyczaj też dotyczące ubezpieczonego miejsca.
Najczęściej spotykanym rozszerzeniem ochrony poza ubezpieczonym miejscem jest objęcie przez ochroną posiadanego przez klienta mienia od rabunku.

PZU (PZU Dom w wersji Allrisk) chroni ruchomości domowe od szkód powstałych w następstwie rabunku poza miejscem ubezpieczenia bez konieczności zapłaty dodatkowej składki; oferowany limit odpowiedzialności za szkody tego typu wynosi 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, maksymalnie jednak 10 000 zł. Definicja ruchomości domowych w PZU jest otwarta i obejmuje również np. zwierzęta oraz drony. 

Warta (Dom Komfort w wersji Allrisk) oferuje niemal identyczne warunki, ale katalog chronionych przedmiotów jest tu zamknięty i ogranicza się do rzeczy osobistych (obejmujących m.in. wózek inwalidzki czy bilety okresowej komunikacji publicznej). Dodatkowo Warta udostępnia płatną opcję ochrony poza domem sprzętu: komputerowego, muzycznego, fotograficznego, medycznego, sportowego, biwakowego, rowerowego itp. Obowiązuje katalog przedmiotów z limitem do 10 000 zł (jedynie dla sprzętu rowerowego przewidziano do 5000 zł).

Compensa (Mój Dom II) posiada płatną klauzulę ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem ubezpieczenia wskazując, że odpowie za zdarzenia powstałe wskutek wszystkich ryzyk, o ile dane ryzyko nie zostało wprost wyłączone w treści klauzuli. Z przedmiotów podlegających ochronie poza miejscem ubezpieczenia wyłącza te służące prowadzeniu działalności gospodarczej. Ograniczenie to nie dotyczy jednak sprzętu elektronicznego. W odróżnieniu od PZU i Warty Compensa nie wskazuje w OWU górnego limitu odpowiedzialności w przypadku tej klauzuli, a jedynie to, że suma ubezpieczenia jest ustalana przez klienta.

Wyłudzenie „na wnuczka”

Ryzyko kradzieży / rabunku obecnie jest już powszechnie chronione. Wciąż pewną nowością w Allriskach są natomiast kradzieże na tzw. „wnuczka”, przez które rozumiemy wyłudzenie środków pieniężnych od osoby starszej.

W Generali („z Myślą o Domu”) chroni wypłaty dokonane tą metodą na terytorium Polski (w tym poza miejscem ubezpieczenia) do 30 tys. zł, jeśli klient zawarł ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku. Wysoki limit powoduje jednak ograniczenie zakresu ochrony – ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność tylko, jeżeli doszło do wyjęcia pieniędzy z banku bezpośrednio przed przekazaniem ich oszustowi.

LINK4, Warta i PZU nie definiują wprost kradzieży metodą „na wnuczka”, ale umieszczają jej zakres w definicji rabunku. Warta odpowiada do limitu 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, jednak nie więcej niż 10 000 zł. W LINK4 limit dla kradzieży gotówki wynosi tu 25% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego, a PZU – w wariancie allrisk PZU Dom – odpowiada do wysokości 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych (nie więcej niż 10 000 zł).

Jak widać z powyższego przeglądu, zapisy Allrisków są zmienne i warto im się bacznie przyjrzeć podczas rozmowy o ubezpieczeniu. Niezmiennie natomiast warto je mieć i warto je polecać – to ubezpieczenia o najszerszym zakresie, zapewniające tym samym najlepszą ochronę.

JN

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Blog Ubezpieczeniowy 31 października 2016

Pierwsza w Polsce aplikacja do porównania i zakupu polis

Czytaj dalej
Blog Ubezpieczeniowy 16 kwietnia 2019

Liczby: jak zmienia się rynek ubezpieczeń?

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę