Aktualności13 marca 2015

Wytyczne KNF-u oficjalnie zaczynają działać

Ogłoszone 16 grudnia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych oficjalnie wchodzą w życie 1 kwietnia. Warto więc przypomnieć, jaki jest cel wprowadzenia wytycznych i co to oznacza dla polskiego rynku ubezpieczeniowego.

 

KNF dostrzegł w ubiegłym roku konieczność jasnego uregulowania zasad stosowanych przez ubezpieczycieli w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych. Komisja postanowiła zająć w tej sprawie stanowisko w oparciu o samodzielnie wykryte nieprawidłowości oraz na podstawie informacji otrzymanych od Rzecznika Ubezpieczonych, niezadowolonego z liczby skarg i reklamacji od klientów. Głównym celem wprowadzenia nowych regulacji jest to, aby klienci mieli jak najmniej powodów do skarżenia się na sposób, w jaki ubezpieczyciel postępował po zgłoszeniu szkody komunikacyjnej.

 

Dlaczego KNF sformułował wytyczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto spojrzeć na listę obszarów, w których KNF dopatrzyła się uchybień po stronie ubezpieczycieli. Są to w szczególności:

 • nieprawidłowości w zakresie terminowego wypłacania świadczeń,

 • wypłacanie świadczeń z pominięciem zasady pełnego odszkodowania, 

 • nieprzejrzysta polityka informacyjna w toku likwidacji szkód komunikacyjnych, 

 • wadliwa organizacja procesu likwidacji szkód, zwłaszcza jego niedostateczna transparentność, 

 • niejasne, niepełne, nieaktualne procedury wewnętrzne zakładów ubezpieczeń regulujące postępowanie likwidacyjne, 

 • niedostateczna kontrola wewnętrzna w procesie likwidacji szkód, 

 • niedostateczny nadzór i kontrola zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód, 

 • niedostateczny nadzór i kontrola ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

 

Właśnie w odniesieniu do tych zarzutów KNF opracował dokument, w którym opublikował 21 wytycznych mających na celu rozwiązanie wskazanych powyżej problemów. Aby było to możliwe zaproponowano zmiany w 3 obszarach:

 • organizacji, zarządzania, kontroli i nadzoru nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,

 • sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego,

 • sposobu ustalania wysokości świadczenia.

 

Pełna treść wszystkich wytycznych znajduje się na stronie KNF pod adresem: http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-40006.pdf

 

Komisja twierdzi, że wprowadzenie w życie nowych zasad z jednej strony poprawi oczywiście zadowolenie klientów, z drugiej natomiast jest też na rękę ubezpieczycielom. „Nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych narażają zakład ubezpieczeń na konkretne straty finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu oraz, w razie przegranej, koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie” – argumentuje KNF.

 

Wytyczne a rynek ubezpieczeń

Dostosowanie się do wymogów KNF-u spowoduje, że koszty działalności ubezpieczycieli wzrosną – eksperci szacują, że rocznie cały rynek może to kosztować nawet 1,5 mld zł. To jedna z głównych przyczyn podwyżek cen ubezpieczeń OC, o których dużo mówi się w kontekście 2015 roku. Ciągłe spadki przypisu składek z OC w większości towarzystw, wzrost wartości wypłacanych odszkodowań, wdrożenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód (koniec prac PIU również zaplanowany jest na kwiecień) w połączeniu z kosztami dostosowania się do wytycznych KNF-u to bez wątpienia wystarczające argumenty do podniesienia składek.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Aktualności 15 stycznia 2015

PZU zaprezentuje nową strategię

Czytaj dalej
Aktualności 28 lutego 2020

Nowy produkt kwartału

Czytaj dalej
Aktualności 8 grudnia 2015

Świąteczna promocja PZU

Czytaj dalej
Aktualności 30 stycznia 2020

Media o nas – styczeń 2020

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę