Wytyczne KNF-u oficjalnie zaczynają działać

Wprowadzenie w życie nowych zasad poprawi zadowolenie klientów oraz obniży straty finansowe Towarzystw.

Admin Administrator Admin Administrator
Opublikowano: 13.03.2015, w kategorii:

Ogłoszone 16 grudnia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych oficjalnie wchodzą w życie 1 kwietnia. Warto więc przypomnieć, jaki jest cel wprowadzenia wytycznych i co to oznacza dla polskiego rynku ubezpieczeniowego.

 

KNF dostrzegł w ubiegłym roku konieczność jasnego uregulowania zasad stosowanych przez ubezpieczycieli w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych. Komisja postanowiła zająć w tej sprawie stanowisko w oparciu o samodzielnie wykryte nieprawidłowości oraz na podstawie informacji otrzymanych od Rzecznika Ubezpieczonych, niezadowolonego z liczby skarg i reklamacji od klientów. Głównym celem wprowadzenia nowych regulacji jest to, aby klienci mieli jak najmniej powodów do skarżenia się na sposób, w jaki ubezpieczyciel postępował po zgłoszeniu szkody komunikacyjnej.

 

Dlaczego KNF sformułował wytyczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto spojrzeć na listę obszarów, w których KNF dopatrzyła się uchybień po stronie ubezpieczycieli. Są to w szczególności:

 • nieprawidłowości w zakresie terminowego wypłacania świadczeń,

 • wypłacanie świadczeń z pominięciem zasady pełnego odszkodowania, 

 • nieprzejrzysta polityka informacyjna w toku likwidacji szkód komunikacyjnych, 

 • wadliwa organizacja procesu likwidacji szkód, zwłaszcza jego niedostateczna transparentność, 

 • niejasne, niepełne, nieaktualne procedury wewnętrzne zakładów ubezpieczeń regulujące postępowanie likwidacyjne, 

 • niedostateczna kontrola wewnętrzna w procesie likwidacji szkód, 

 • niedostateczny nadzór i kontrola zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód, 

 • niedostateczny nadzór i kontrola ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

 

Właśnie w odniesieniu do tych zarzutów KNF opracował dokument, w którym opublikował 21 wytycznych mających na celu rozwiązanie wskazanych powyżej problemów. Aby było to możliwe zaproponowano zmiany w 3 obszarach:

 • organizacji, zarządzania, kontroli i nadzoru nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,

 • sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego,

 • sposobu ustalania wysokości świadczenia.

 

Pełna treść wszystkich wytycznych znajduje się na stronie KNF pod adresem: http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne_dotyczace_likwidacji_szkod_z_ubezpieczen_komunikacyjnych_tcm75-40006.pdf

 

Komisja twierdzi, że wprowadzenie w życie nowych zasad z jednej strony poprawi oczywiście zadowolenie klientów, z drugiej natomiast jest też na rękę ubezpieczycielom. „Nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych narażają zakład ubezpieczeń na konkretne straty finansowe, związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi prawnej sporu oraz, w razie przegranej, koniecznością zapłaty kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, jak również odsetek za opóźnienie” – argumentuje KNF.

 

Wytyczne a rynek ubezpieczeń

Dostosowanie się do wymogów KNF-u spowoduje, że koszty działalności ubezpieczycieli wzrosną – eksperci szacują, że rocznie cały rynek może to kosztować nawet 1,5 mld zł. To jedna z głównych przyczyn podwyżek cen ubezpieczeń OC, o których dużo mówi się w kontekście 2015 roku. Ciągłe spadki przypisu składek z OC w większości towarzystw, wzrost wartości wypłacanych odszkodowań, wdrożenie systemu bezpośredniej likwidacji szkód (koniec prac PIU również zaplanowany jest na kwiecień) w połączeniu z kosztami dostosowania się do wytycznych KNF-u to bez wątpienia wystarczające argumenty do podniesienia składek.

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Stabilizacja cen OC

Stabilizacja cen OC

Nadchodzący rok przywita nas wieloma podwyżkami

Nadchodzący rok przywita nas wieloma podwyżkami

KNF podsumował pierwsze półrocze w ubezpieczeniach

KNF podsumował pierwsze półrocze w ubezpieczeniach