Strefa Agenta30 lipca 2020

Wywiad z Aleksandrą Ślusarską: „Pamiętajmy o szkoleniach!”

Brak 15 godzin obowiązkowych szkoleń w roku uniemożliwia sprzedaż ubezpieczeń. Można spodziewać się blokady dostępów do systemów sprzedażowych, a nawet wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych. To naprawdę bardzo ważne, żeby pamiętać o szkoleniach! – mówi Aleksandra Ślusarska, Specjalista ds. szkoleń w Superpolisie Ubezpieczenia.

Od wejścia w życie IDD w Polsce (pod postacią znowelizowanej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) minęło już sporo czasu. Zmienione prawo nakłada na nas szereg obowiązków. O niektórych pamiętamy na bieżąco, bo są bezpośrednio związane z prowadzoną sprzedażą, ale o innych łatwo zapominamy. Do pierwszej kategorii zaliczymy np. APK, a do drugiej 15 godzin w roku, które trzeba spędzić na obowiązkowych szkoleniach.

Do rozmowy na drugi z tematów zaprosiliśmy Aleksandrę Ślusarską, która odpowiada za szkolenia w naszej multiagencji.

Superpolisa Ubezpieczenia: Zacznijmy od przypomnienia podstawowych zasad, jakie IDD nakłada na agentów. Kto i w jakim zakresie podlega obowiązkowi szkoleń zawodowych?

Aleksandra Ślusarska: Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń każdy agent ubezpieczeniowy powinien odbyć minimum 15 godzin szkolenia zawodowego każdego roku.

Jakie są sankcje, jeśli nie dopełni się nałożonego przez IDD obowiązku?

To proste: brak szkoleń uniemożliwia sprzedaż ubezpieczeń. Można spodziewać się blokady dostępów do systemów sprzedażowych, a nawet wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych. To naprawdę bardzo ważne, żeby pamiętać o szkoleniach!

Czy OFWCA może uzupełnić szkolenia w kolejnym roku w przypadku ich braku?

Nie. Tak wynika z najnowszych zaleceń KNF-u. Jeśli w 2019 roku dana osoba wykonała np. 14 godzin szkoleń i brakuje jej 1 godziny, nie może tego uzupełnić w 2020 roku. W takim przypadku polecam jak najszybsze, a wręcz niezwłoczne wykonanie kompletu 15 godzin w 2020 roku!

Każdy agent musi szkolić się w zakresie majątku i życia?

Nie. Osoba uprawniona do dystrybucji tylko ubezpieczeń majątkowych szkoli się z ubezpieczycieli majątkowych, a agent zajmujący się wyłącznie ubezpieczeniami na życie przechodzi szkolenia z towarzystw życiowych. Obowiązuje też model mieszany. Kto zajmuje się obydwoma ubezpieczeniami, szkoli się z zakładów majątkowych i życiowych – ważne, żeby łącznie odbyć 15 godzin z majątku i życia.

Opowiedz trochę o zakresie tematycznym szkoleń.

Tematykę określa załącznik do ustawy. Uważam, że to ważne, aby każdy szkolił się w odniesieniu do swoich potrzeb i zakresu swojego działania. Agent X może więc kształcić się w temacie etyki, a Agent Y w ocenie potrzeb klienta, bo widzi, że tu potrzebuje wsparcia. Co ważne, nie ma wymogów, aby to były szkolenia z jednego obszaru. Czyli 15 godzin można podzielić dowolnie, np. na 5 godzin z umowy ubezpieczenia, 5 godzin z oceny potrzeb klienta i 5 godzin z ustawy o przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

O czym powinni pamiętać multiagenci?

KNF rekomenduje, aby multiagent wykonał szkolenia w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych, ponieważ jego praca nie polega na wyłączności dla jednego ubezpieczyciela.

Jak agenci powinni podejść do szkoleń?

Rekomendujemy kształcenie online w dowolnie wybranym spośród 9 zakładów ubezpieczeń, którzy udostępnili je dla Grupy Superpolisa. Po ukończonym kursie rozwiązuje się test, a jak się go zaliczy, wystarczy pobrać certyfikat zaświadczający ukończenie szkolenia.

Obecnie w Superpolisie agenci mogą korzystać ze szkoleń udostępnionych przez…

… Allianz, Ergo Hestię, Generali, Proamę, Uniqę, Wartę, TUW TUW i InterRisk, InterPolska.

No dobrze, ukończyliśmy szkolenie i mamy certyfikat. Co dalej? Skoro kształcenie jest obowiązkowe, to trzeba je gdzieś zaraportować, prawda?

Certyfikaty w formacie PDF trzeba wprowadzić do Extranetu: zakładka „Wprowadzanie danych” i potem „Certyfikaty szkoleniowe”. Należy to zrobić do 30 listopada 2020 roku. Następnie przekazujemy je do poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Czy jest coś, co chcesz w odniesieniu do tego etapu doradzić agentom?

Tak. To bardzo, bardzo ważne, aby wprowadzać PDF-y z oryginałami certyfikatów, ponieważ kserokopie nie są uznawane. W ogóle kwestia Extranetu jest kluczowa, bo brak certyfikatu w systemie oznacza niespełniony obowiązek szkoleniowy!

Kto i jak sprawdza poprawność zaświadczeń?

Robią to organy nadzoru. Ważne są dla nich m.in. wymogi formalne, np. zakres tematyczny szkolenia i jego wymiar godzinowy. Jeżeli nadzorca uzna, że certyfikat nie spełnia ustawowych wymogów, może uznać certyfikat za nieważny. Jeśli tak się stanie, to znowu: obowiązek szkoleniowy nie jest spełniony.

Jak uniknąć takiej sytuacji?

Na zaświadczeniu muszą znajdować się: data i miejsce wystawienia dokumentu oraz przeprowadzenia szkolenia, imię i nazwisko oraz data urodzenia agenta, zakres tematyczny szkolenia i jego wymiar godzinowy. Poza tym dokument musi wskazywać na podmiot organizujący szkolenie – mam na myśli jego imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres, imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie lub przygotowanie szkolenia, ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a także imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej dokument.

Co zmienia się na certyfikacie w przypadku e-learningu?

Pod względem treści nic. Na certyfikacie znajduje się po prostu podpis elektroniczny osoby wystawiającej dokument.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Również dziękuję, a wszystkim naszym agentom życzę powodzenia i wytrwałości podczas szkoleń! Koniecznie o nich pamiętajcie.

Udostępnij

Tagi

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Strefa Agenta 28 czerwca 2016

Mówi się w branży…

Czytaj dalej
Strefa Agenta 30 sierpnia 2016

Media o nas – Sierpień 2016

Czytaj dalej
Strefa Agenta 28 czerwca 2018

Mówi się w branży

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę