Byśmy nie byli mądrzy po szkodzie

 Byśmy nie byli mądrzy po szkodzie