„Ceny nie mogą wciąż spadać” – Rzeczpospolita

 „Ceny nie mogą wciąż spadać” – Rzeczpospolita