Aktualności26 lutego 2016

Jak się zmienią obowiązki sprzedawców polis?

Na początku tygodnia weszła w życie unijna dyrektywa IDD w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (ang. Insurance Distribution Directive). To dobra informacja dla klientów. Kupujący ubezpieczenia będą lepiej informowani zarówno o produktach, na które się decydują, jak i o charakterze, w jakim występują sprzedawcy polis.

Nowe szersze obowiązki spoczywające na dystrybutorach ubezpieczeń nakłada zaakceptowaną przez Parlament Europejski dyrektywa, którą kraje członkowskie będą musiały wprowadzić do 23 lutego 2018 roku.

W rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Łukasz Zoń tłumaczy – Nowa dyrektywa nakłada na wszystkich dystrybutorów ubezpieczeń bardziej rozbudowane obowiązki informacyjne – i dodaje – Dotyczy ona wszystkich sprzedawców, a więc nie tylko pośredników, lecz także zakładów ubezpieczeń oraz ich pracowników, a także osób zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń jako działalnością dodatkową.

W myśl nowych zasad przed zawarciem umowy obowiązkiem sprzedawcy będzie przedstawienie informacji o produkcie, a także specjalnego dokumentu informującego o dokładnym kształcie oferowanego ubezpieczenia. Co więcej obligatoryjnym obowiązkiem będzie przekazywanie klientowi informacji o charakterze działań sprzedawcy (tego, czy jest on brokerem czy agentem) oraz sposobie jego wynagradzania, a także jakie są procedury składania skarg i reklamacji.

Jak wyjaśnia Łukasz Zoń – Coraz szersze obowiązki informacyjne nakładane na dystrybutorów ubezpieczeń wynikają z faktu, że w większości krajów Unii Europejskiej pośrednicy ubezpieczeniowi mogą występować w dwóch rolach – mogą być albo agentami, albo brokerami ubezpieczeniowymi. Polski system prawny przyjmuje ścisły podział pomiędzy nimi, czyli klient dobrze wie, czy dana osoba to przedstawiciel zakładu ubezpieczeń, czy tylko pośrednik, który powinien dbać przede wszystkim o interes klienta.

Jak zaznacza prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, polski rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego nie powinien mieć problemów z dostosowaniem się do nowych przepisów unijnych. Tym bardziej, że na chwilę obecną obowiązki informacyjne są dość szerokie i skutecznie zabezpieczają interesy klientów.

PF

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę