Aktualności9 lutego 2018

Rynek ubezpieczeń: coraz więcej sporów kończy się ugodami

Obowiązująca od ubiegłego roku ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich spowodowała, że spory pomiędzy klientami a ubezpieczycielami coraz częściej kończą się ugodą, jak donosi  „Rzeczpospolita”.

Fakt coraz częstszego wykorzystywania ścieżki polubownej potwierdza Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego nadzorujący wydział polubownego rozwiązywania sporów. Z kolei Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego, ujawnił że w 2017 r. do Sądu Polubownego przy KNF złożono ponad 2900 wniosków o przeprowadzenie mediacji. Oznacza to aż o 60-procentowy wzrost. Postępowania te są bardzo skuteczne – w ośmiu na dziesięć przypadków kończą się zawarciem ugody.

Eksperci z Avivy przypisują wzrost liczby postępowań polubownych coraz większej otwartości klientów na zawieranie ugód. Prawnicy z obsługującej towarzystwa ubezpieczeniowe kancelarii Dittmajer i Wspólnicy ujawniają, że od 2014 r. liczba ugód, w których uczestniczyli, rosła o 20% rok do roku. Zdaniem ekspertów z firmy Allianz do ugody najczęściej dochodzi w sporach o wysokość odszkodowania lub z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela.

„Rzeczpospolita” wskazuje, że częstsze ugody to m.in. skutek wejścia w życie nowej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Paweł Zagaj podkreśla, że w wielu towarzystwach stworzono nawet specjalne komórki zajmujące się polubownym rozstrzyganiem sporów.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę