„Kierunek – multiagent” cz. II – Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 „Kierunek – multiagent” cz. II – Miesięcznik Ubezpieczeniowy