„Kierunek – multiagent” cz. I – Miesięcznik Ubezpieczeniowy

 „Kierunek – multiagent” cz. I – Miesięcznik Ubezpieczeniowy