Aktualności30 października 2017

KNF podsumował pierwsze półrocze w ubezpieczeniach

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała „Raport o stanie sektora ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku”. Wnioski wyłaniające się z niego pozwalają stwierdzić, że współczynniki wypłacalności w skali całego sektora ubezpieczeń kształtują się na bezpiecznym poziomie. Odnotowano też wzrost składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeniowych o przeszło 15%. 

Opublikowany przez Komisję Nadzory Finansowego (KNF) raport o wynikach finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji w I półroczu 2017 r. opiera się na danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i statystycznych tych podmiotów.

Jak podaje KNF, po pierwszym półroczu 2017 roku składka przypisana brutto całego sektora ubezpieczeń (czyli suma wszystkich składek z umów ubezpieczenia) wyniosła 31,58 mld zł i była wyższa o 4,31 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrost odnotowano zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie – o 2,42%, jak i w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 26,18%.

Z perspektywy klientów ważnym aspektem raportu jest podsumowanie wskaźników świadczących o wypłacalności ubezpieczycieli. KNF w raporcie podaje, że obliczane na podstawie unijnych wytycznych współczynniki wypłacalności w skali całego sektora ubezpieczeń kształtują się na bezpiecznym poziomie. Warto również zaznaczyć, że w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami odnotowano wzrosty, zarówno w przypadku minimalnego wymogu kapitałowego, jak i w przypadku kapitałowego wymogu wypłacalności.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę