Aktualności30 października 2017

Mówi się w branży…

Kary za brak OC, wyniki badania opinii na temat sankcji dla osób jeżdżących bez obowiązkowej polisy, a także funkcja niezależnego rzeczoznawcy, proponowana przez Rzecznika Finansowego – to najczęściej komentowane tematy w ostatnim czasie. Poniżej kilka najciekawszych wypowiedzi.

Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG, na temat wyników badania opinii o karach dla osób unikających zakupu polisy OC (główny wniosek płynący z raportu: Polacy są niechętni kierowcom bez polisy):

To są bardzo optymistyczne wyniki, bo pokazujące wzrost świadomości Polaków odnośnie tego, czym jest poruszanie się po drogach bez ważnej polisy. Od lat staramy się w UFG pokazywać kierowcom konsekwencje braku tego ubezpieczenia i cieszy, że udaje nam się dotrzeć przekazem do coraz większej grupy Polaków.

Źródło: Bankier

Damian Andruszkiewicz z towarzystwa ubezpieczeń Compensa przypomina, że wysokość kary za brak OC nierozerwalnie wiąże się z wysokością minimalnej płacy Polaków:

Obserwacja, jak historycznie kształtują się płace minimalne, pozwala stwierdzić, że rosną one co roku. W pewnym sensie można powiedzieć, że jednocześnie z biegiem lat coraz mniej opłaca się też rezygnacja z posiadania polisy czy po prostu nieumyślny brak ubezpieczenia. Dla przykładu: 5 lat temu brak OC oznaczał dla właściciela samochodu osobowego maksymalnie 3 tys. zł kary, czyli aż o 1 tys. zł mniej niż teraz i 1,2 tys. zł w porównaniu ze stawką planowaną na 2018 r.

Źródło: Moto

Marcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego, zauważa potrzebę kontrolowania działania zakładów ubezpieczeniowych pod względem przyjmowania skarg na OC komunikacyjne:

Każdego dnia roboczego trafia do Rzecznika Finansowego około 16 skarg na OC komunikacyjne. Szacujemy, że w tym roku będzie ich około 4 tysięcy, czyli podobna liczba jak w ubiegłym roku. Niestety te wartości nie maleją, mimo że od wydania wytycznych KNF dotyczących likwidacji szkód mijają już prawie 3 lata. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się praktykom zakładów ubezpieczeń. Niestety wnioski nie są optymistyczne. Część wytycznych jest ignorowana, a tam gdzie zakłady ubezpieczeń zmodyfikowały swoje procedury, pojawiły się inne sposoby obniżania odszkodowań.

Źródło: Finanse

Rzecznik Finansowy, Aleksandra Wiktorow, proponuje modyfikację obecnego modelu likwidacji szkód komunikacyjnych:

Klient, który jest niezadowolony z wyceny szkody w ubezpieczeniu komunikacyjnym musi złożyć reklamację w swoim zakładzie ubezpieczeń. Jeżeli jest niezadowolony z rozpatrzenia tej reklamacji podejmuje dalsze działania. My proponujemy włączyć w ten proces nową instytucję: niezależnego rzeczoznawcę.

Źródło: Biznes Gazeta Prawna  

Aleksander Daszewski Z Biura Rzecznika Finansowego tak ideę powołania niezależnego rzeczoznawcy:

Chcemy poprawić jakość likwidacji szkód z OC komunikacyjnego i stworzyć gwarancje dla obywateli, że otrzymają należne odszkodowanie bez konieczności długiego i kosztownego procesu sądowego.

Źródło: TVN24

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę