Nowe przepisy nie zwalniają z obowiązku zakupu OC

 Nowe przepisy nie zwalniają z obowiązku zakupu OC