Aktualności28 lutego 2020

Nowy produkt kwartału

Naszym nowym produktem kwartału (1 marca – 31 maja) jest ubezpieczenie „Z myślą o domu” Generali. Wyróżnia je szeroki zakres ochrony przy małej liczbie wyłączeń odpowiedzialności. Przy zakupie ubezpieczenia domu lub mieszkania ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku klient dostanie za symboliczną złotówkę!

W zakresie ubezpieczenia „Z myślą o domu” znajdziemy m.in. ochronę od rażącego niedbalstwa, którą Generali wprowadziło w 2016 roku jako pierwszy ubezpieczyciel. Szkody kradzieżowe lub zalaniowe spowodowane niezamkniętymi drzwiami, oknem lub balkonem objęte są ochroną do 10 tysięcy złotych. Co ważne, klient dostanie odszkodowanie nawet wówczas, gdy szkoda była wynikiem jego rażącego niedbalstwa (np. pozostawienia włączonego żelazka) – lista zdarzeń jest otwarta.

Kolejnym atutem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek braku przeglądu budowlanego (np. gazowego) – objęte są one ochroną aż do kwoty 50 tysięcy złotych. Klient może rozszerzyć ubezpieczenie również o opcję „domu w budowie” – ochrona obejmuje wówczas przepięcie, wandalizm, stłuczenie, katastrofę budowlaną. Jeśli inwestycja jest już na etapie stanu surowego zamkniętego, ochrona może być rozszerzona o kradzież z włamaniem stałych elementów.

Klienci Generali mogą też liczyć na to, że w razie konieczności ich odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie wartości odtworzeniowej – zaoferowane świadczenie pozwoli odkupić utracone mienie, a nie będzie stanowić jedynie części tej kwoty pomniejszonej o stopień zużycia. Odnosi się to zarówno do budynków stałych, jak i ruchomości domowych bez żadnych ograniczeń wieku!

Polecajmy „Z myślą o domu” klientom – to ubezpieczenia zapewnia duży komfort.

JN

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę