Aktualności5 stycznia 2018

Nowy termin wejścia w życie ustawy o dystrybucji – 1 października 2018 r.

28 grudnia ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive, IDD). Zmieniła się jednak data wejścia aktu w życie. Ze względu na „wyjątkowe okoliczności i bardzo szczególne ramy czasowe” Komisja Europejska zaakceptowała wniosek Parlamentu Europejskiego (PE) dotyczący przesunięcia terminu stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych na dzień 1 października 2018 roku. Parlament uzasadniał swój wniosek potrzebą większej ilości czasu dla ubezpieczycieli i dystrybutorów na lepsze przygotowanie się do prawidłowego i skutecznego wdrożenia IDD oraz niezbędnych zmian technicznych i organizacyjnych w celu dostosowania się do rozporządzeń.

Prośbę poparło 16 państw członkowskich. Przesunięcie czasowe umożliwi małym operatorom, takim jak jednoosobowe przedsiębiorstwa dystrybucyjne i małe firmy ubezpieczeniowe, lepsze przygotowanie się do skutecznego wdrożenia IDD przy pełnej znajomości dwóch rozporządzeń delegowanych. Obowiązek wywiązania się państw członkowskich UE z implementacji przepisów dyrektywy do krajowych porządków prawnych (do dnia 23 lutego 2018 r.) pozostał bez zmian.

Przypomnijmy, że zasadniczym założeniem IDD jest zapewnienie jednakowej ochrony prawnej klientów pośredników ubezpieczeniowych, niezależnie od rodzaju dystrybuowanych ubezpieczeń i metod ich dystrybucji. Ustawa zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów, wyłączając możliwość łączenia obu tych zawodów.

Dystrybutor ubezpieczeń ma obowiązek postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepszym interesem swoich klientów, a sposób wynagradzania dystrybutora nie może być sprzeczny z tym interesem. Przepisy zobowiązują dystrybutorów do przekazywania klientom informacji w sposób jasny, dokładny i zrozumiały, zapewniają dostęp do pozasądowych procedur reklamacyjnych oraz nakładają – poprzez wymóg szkoleń – obowiązek zapewnienia odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników zakładów ubezpieczeń.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń uchyla ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Aktualności 5 czerwca 2015

PZU konsoliduje sektor bankowy

Czytaj dalej
Aktualności 16 maja 2019

Jak dobrze ubezpieczyć rower ?

Czytaj dalej
Aktualności 29 kwietnia 2016

Nowa technologia w ubezpieczeniach?

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę