Aktualności18 maja 2016

Powstaje baza danych do walki z przestępczością ubezpieczeniową

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym pracuje nad największym w Polsce projektem do zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej. Chodzi o przygotowanie bazy zdarzeń i szkód, która będzie zawierać informacje o ubezpieczeniach majątkowych (oprócz komunikacyjnych, dla których działa już baza w UFG) oraz na życie. Głównym założeniem projektu będzie identyfikacja przypadków wielokrotnych roszczeń dotyczących jednego zdarzenia.

 

Prowokowanie stłuczek, symulacja choroby, podpalanie własnych domów i mieszkań, a nawet samookaleczenie – to częste sposoby wyłudzania odszkodowań. shutterstock_249928627O ile jeszcze kilka lat temu tego typu sztuczek próbowali drobni oszuści, o tyle dziś wygląda to zgoła inaczej. Obecnie utrapieniem ubezpieczycieli są zorganizowane grupy zajmujące się wyłudzeniami, i to nie tylko komunikacyjnymi, ale również z polis na życie. Od kilku lat coraz częściej zdarzają się także przypadki wyłudzania świadczeń z jednego zdarzenia od wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Kres temu położyć ma powstanie nowej bazy danych, nad którą pracuje UFG wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń i Ministerstwem Finansów.

 

Na tym etapie powstają przepisy wykonawcze, model, struktura oraz założenia dotyczące funkcjonowania bazy danych dla zdarzeń i szkód innych niż komunikacyjne. Jednocześnie prowadzone są konsultacje z przedstawicielami ubezpieczycieli. Wszystkie procesy przygotowawcze i kooperacje mają na celu wypracowanie optymalnych i jak najlepszych rozwiązań. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC wspólna dla całego rynku baza danych znacznie ułatwiła przepływ informacji. Obecnie w przypadku ubezpieczeń np. mienia towarzystwa nie mają dostępu do wspólnej bazy danych o zdarzeniach i odszkodowaniach wypłacanych z tego tytułu. Nowy projekt ma na celu udostępnić tego typu narzędzie i tym samym wpłynąć na zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej.

 

Plan na walkę z wielokrotnymi roszczeniami

Niekorzystny wizerunek ubezpieczycieli

– Głównym celem tej, dobrowolnej dla ubezpieczycieli, bazy będzie identyfikacja przypadków wielokrotnych roszczeń dotyczących potencjalnie tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, gdy dochodzi do wyłudzania świadczenia przez zgłaszanie tej samej szkody od kilku ubezpieczycieli – wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl Aleksandra Biały, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Wieloletnie doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu ogólnopolską bazą ubezpieczeń komunikacyjnych sprawiają, że twórcy projektu skupiają się skonsolidowaniu wszystkich danych w jeden zbiór przepisów, który stanie się ułatwieniem w zwalczaniu przestępczości ubezpieczeniowej. W celu uzyskania efektywniejszej i skuteczniejszej analizy zgłaszanych roszczeń, niezbędne będzie pozyskanie danych dotyczących nie tylko takich podmiotów jak ubezpieczony czy poszkodowany, ale również danych świadka, bądź współwłaściciela przedmiotu objętego ubezpieczeniem. Pilotażowe badania tworzonej właśnie bazy mają się odbyć jeszcze w tym roku.

 

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę