Aktualności16 maja 2016

KNF planuje ujednolicić wypłaty odszkodowania za szkody osobowe

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad rekomendacjami dla towarzystw ubezpieczeniowych, które ujednolicą zasady wypłat za szkody osobowe z ubezpieczenia OC. Na czerwiec przewidziano prace nad tabelą, na podstawie której określane będą wysokości odszkodowania za kalectwo lub śmierć w wyniku wypadku samochodowego.

 

Już na początku roku informowaliśmy o spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, podczas którego omówione zostały rekomendacje dla zakładów ubezpieczeniowych dotyczące standaryzacji zadośćuczynień z tytułu szkody niemajątkowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych. KNF od kilku miesięcy pracuje nad tym projektem. Efektem ma być dokładne ustalenie procesów związanych z wypłatą zadośćuczynień z tytułu szkody osobowej w ubezpieczeniu OC. Powstać ma także tabela, która określać będzie wysokość odszkodowania za obrażenia ciała lub śmierć, do których doszło w wyniku wypadku samochodowego.

Na początku miesiąca w Sopocie odbył się kongres PIU, podczas którego Dagmara Wieczorek-Bartczak, dyrektor departamentu inspekcji ubezpieczeniowych i emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, udzieliła kilku szczegółowych informacji na temat tego projektu:

shutterstock_88500481KNF kończy pracę nad rekomendacją dla ubezpieczycieli, która ureguluje kwestie wypłat za szkody osobowe z tytułu polis komunikacyjnych OC. Prace przebiegają zgodnie z przedstawionym w lutym planem i chcemy przedstawić gotowy dokument w czerwcu tego roku. Nie mamy jednak wątpliwości, że uregulowanie kwestii wysokości zadośćuczynień wymaga umiejscowienia w twardej legislacji. Dlatego stworzyliśmy zespół specjalistów, którzy orzekają w tego typu szkodach – specjaliści z branży ubezpieczeniowej, ministerstwa Finansów i Sprawiedliwości oraz środowisko medyczne.

 Warto pamiętać, że szkody osobowe dotyczą bezpośrednio człowieka, a co za tym idzie kwoty odszkodowań są często znacznie wyższe od wypłacanych za szkody majątkowe. Są one także mniej jednoznaczne, gdyż odnoszą się zarówno do szkód w postaci częściowej utraty zdrowia lub życia, ale także do szkód o charakterze psychicznym, określanych jako poczucie krzywdy. Wytyczne KNF mają się przyczynić do ujednolicenia systemu wypłacanych odszkodowań, a także ułatwienia i przyśpieszenia całego procesu ubiegania się o odszkodowanie.

 

PF

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę