Apel w sprawie ubezpieczeń osób zmagających się z kryzysem psychicznym

Wiktoria Tkacz Wiktoria Tkacz
Opublikowano: 10.01.2020, w kategorii:

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do towarzystw ubezpieczeń o zwrócenie szczególnej uwagi na postanowienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) dotyczące osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Interwencja Rzecznika to pokłosie zgłoszeń w zakresie praw pacjenta dotyczących wizerunku osób doświadczających kryzysu psychicznego. W przestrzeni publicznej są one często przedstawiane jako niebezpieczne i nieprzewidywalne. Dlatego RPP zwrócił się do ubezpieczycieli z prośbą o zastosowanie korekt w brzmieniu OWU lub rozważenie możliwości złagodzenia obostrzeń związanych z leczeniem przez ubezpieczonych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Rzecznik dostrzega również konieczność zachowania odpowiedniej empatii w stosunku do klientów. Zwrócił również uwagę na brzmienie OWU regulujących m.in. zasady przyznawania świadczeń z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu.

Wątpliwości powstały również w stosunku do okoliczności wyłączających odpowiedzialność, zarówno leczenia chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania, jak i skutków użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (w praktyce np. zatrucie tego typu środkami). W odczuciu klientów może to powodować dyskomfort wiążący się ze stawianiem w jednym rzędzie chorób psychicznych ze stosowaniem używek, takich jak alkohol i narkotyki. Rzecznik wystąpił w związku z tym z prośbą o przeanalizowanie zasygnalizowanych uwag oraz zastosowanie stosownych korekt w brzmieniu ogólnych warunków ubezpieczenia.

Już otrzymane od zakładów ubezpieczeń odpowiedzi są pozytywne i wskazują na podjęcie czynności zmierzających do korekty dotychczasowego brzmienia OWU.

 

WT

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Media o nas – grudzień 2016

Media o nas – grudzień 2016

Stabilizacja cen nie dotyczy szkodowych kierowców

Stabilizacja cen nie dotyczy szkodowych kierowców

„Jak ubezpieczyć skuter czy motocykl” – Głos Koszliński

„Jak ubezpieczyć skuter czy motocykl” – Głos Koszliński