Aktualności8 sierpnia 2015

Biuro Rzecznika Finansowego jednak w Warszawie

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła w głosowaniu poprawkę Senatu do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, która zakładała przeniesienie biura rzecznika do Łodzi. Rzecznik Finansowy klientów przyjmować będzie w Warszawie.

Biuro Rzecznika Finansowego, który ma reprezentować klientów w sporach z instytucjami finansowymi, będzie w Warszawie, a nie w Łodzi, jak pod koniec zeszłego miesiąca proponował Senat. Aprobaty posłów nie zyskał także zapis umożliwiający tworzenie oddziałów biura w innych miastach. Z propozycją przeniesienia siedziby Rzecznika Finansowego do Łodzi nie zgadzała się wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

Uzasadniając negatywne stanowisko rządu, wiceminister zwróciła uwagę, że choć rzecznik jest nową instytucją, to jednak nie oznacza, że jest ona budowana od zera. Trzeba mieć świadomość, że instytucja ta powstanie poprzez rozbudowę kompetencji funkcjonującej obecnie instytucji. Bowiem do tej pory część obowiązków przyszłego Rzecznika Finansowego sprawuje Rzecznik Ubezpieczonych. Podczas prac w Senacie wiceminister mówiła również, że zaproponowane przez Senat rozwiązanie jest nieracjonalne i na wstępie utrudni funkcjonowanie nowej instytucji.

Warto przypomnieć, że Rzecznik Finansowy będzie miał obowiązek dostarczać klientowi w chwili zawierania umowy informacji na piśmie dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji. Chodzi głównie o sposób składania reklamacji, czyli formę oraz miejsce, gdzie należy ją złożyć, a także termin rozpatrzenia reklamacji. Po złożeniu stosownych dokumentów, instytucja finansowa będzie miała obowiązek rozpatrzenia złożonej reklamacji i pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem stanowiska.

PF

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę