Aktualności4 lutego 2016

Nowe rekomendacje KNF-u. Czego dotyczą?

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała projekt rekomendacji dotyczący procesu ustalania i wypłacania zadośćuczynień z tytułu szkody niemajątkowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Rekomendacje mają ujednolicić podejście towarzystw do wyliczania wysokości takich świadczeń.

 

Choć zarówno KNF, jak i ubezpieczyciele od dawna dostrzegają problem z ustalaniem wysokości zadośćuczynień wypłacanych za niemajątkowe szkody w ramach OC, to dopiero w ostatnich dniach stycznia powstały rekomendacje w tej sprawie. Wydany przez KNF akt ma być systemowym rozwiązaniem dla całego rynku, prowadzącym do ujednolicenia zadośćuczynień.

 

Zasady, terminy…

W myśl prawa poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, którzy ponieśli niemajątkowe szkody (inaczej mówiąc: osobowe czy na zdrowiu)shutterstock_130862018, mogą otrzymać od ubezpieczyciela sumę sięgającej nawet 5 mln euro. Tyle bowiem wynosi obowiązujący dla całego rynku limit odpowiedzialności ubezpieczyciela przy polisach OC. Niestety, nie ma jasnych reguł dotyczących tego, jak ubezpieczyciele mają wyliczać taką rekompensatę. Dlatego zarówno szacowanie, jak i sama wysokość wypłacanych świadczeń od dawna budzą spore wątpliwości. Dlaczego? Każde towarzystwo robi to po swojemu, a kwoty proponowane poszkodowanym znacznie się od siebie różnią w zależności od towarzystwa, które prowadzi proces likwidacji szkody.

 

Rekomendacje KNF-u mają zapewnić przewidywalność procesu ustalania oraz wypłaty zadośćuczynień z tytułu szkody osobowej. Co więcej, mają ujednolicić podejście ubezpieczycieli do katalogu okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie takiej szkody. Komisja zaleciła ubezpieczycielom, aby dążyli do unikania nieuzasadnionych rozbieżności ze względu na zakres przyznawanych kwot. W opublikowanym akcie mowa jest także o konieczności standaryzacji procesu ustalania wypłat oraz stworzeniu transparentnego procesu zadośćuczynienia. Innymi słowy: zadośćuczynienia mają być przyznawane na spójnych dla wszystkich towarzystw zasadach, mają być dzięki temu bardziej sprawiedliwe, a sam proces likwidacji szkody powinien być dla poszkodowanych bardziej zrozumiały.

 

Rekomendacje ubezpieczyciele muszą wprowadzić do swoich działań najpóźniej do 31 grudnia 2016 roku, tak aby mogły one już praktycznie obowiązywać od 1 styczniu 2017 roku. Na razie określone zostały tylko procedury, wkrótce powinny zostać opublikowane także tabele z konkretnymi kwotami. Nowe wytyczne KNF-u to kolejny ruch tej instytucji, mający na celu usprawnienie likwidacji szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

 

Co na to rynek?

15154578_mRynkowi komentatorzy nie są zgodni w ocenie tego projektu. Do takiego wniosku można dojść chociażby po lekturze artykułu Reginy Skibińskiej Podobne wypadki, różna wysokość świadczeń (Rzeczpospolita, 18.02.2016 r.), w którym autorka cytuje przedstawicieli różnych instytucji: Biura Rzecznika Finansowego, Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych oraz zakłady ubezpieczeń. Ze strony pierwszej z nich dobiegają głosy, że projekt może być korzystny tak dla klientów, jak i ubezpieczycieli, ponieważ ustalanie świadczeń stanie się uporządkowane i przejrzyste. Z kolei reprezentant Izby docenia, że rekomendacje mogą mieć pozytywny skutek w postaci wyeliminowania dysproporcji pomiędzy kwotami zadośćuczynień przyznawanymi przez ubezpieczycieli i sądy, ale nieprzychylnie patrzy na wprowadzenie zasad wyliczania świadczeń w oparciu o obowiązujący wszystkie firmy taryfikator. W opinii eksperta tej instytucji kłóci się to z koniecznością indywidualnej oceny krzywdy każdego z poszkodowanych. Natomiast dyrektor Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń w towarzystwie Uniqa zauważa, że ubezpieczycielom nie będzie łatwo dostosować się do nowych regulacji, bo odszkodowania muszą uwzględniać różną sytuację życiową poszkodowanych.

 

Jak widać wytyczne KNF-u budzą emocje i nie są, co można było przewidzieć, jednoznacznie odbierane przez wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę