Aktualności8 grudnia 2017

GUS: Ubezpieczenia i finanse z najwyższym poziomem optymizmu

Według Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów działalności korzystnie oceniali koniunkturę na polskim rynku. Największy optymizm wśród zbadanych firm wykazują podmioty z branży finansowo-ubezpieczeniowej.

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtował się na poziomie +28,8. Poprawę koniunktury odnotowało 32,5% badanych firm, natomiast jej pogorszenie – 3,7% (w poprzednim miesiącu odpowiednio 33,6% i 3,2%). Pozostałe jednostki uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie. 

Jak podaje GUS bieżący popyt i sytuacja finansowa oceniane są nieco bardziej optymistycznie niż przed miesiącem, a diagnozy sprzedaży są korzystne i zbliżone do odnotowanych w październiku. W szczególności sygnalizowane jest zmniejszenie opóźnień płatności za wykonane usługi. Prognozowany jest również niewielki spadek cen usług. 4,3% przedsiębiorców nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (wobec 3,3% rok wcześniej).

Do największych barier w rozwoju przedsiębiorczości firmy zaliczają dużą konkurencję ze strony firm krajowych (68,6% wobec 69,7% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu spadła uciążliwość związana z konkurencją ze strony firm zagranicznych (z 53,6% do 45,3%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 50,2% do 43,1%).

 

MZ

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę