Senat przyjął ustawę o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa, oprócz ważnych regulacji dotyczących wypłacalności, wprowadza dodatkowe rozwiązania prokonsumenckie

Piotr Czublun Piotr Czublun
Opublikowano: 02.10.2015, w kategorii:

Senat przyjął tekst nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracjnej bez poprawek. Teraz ustawa czekać będzie jedynie na podpis Prezydenta.

Najwięcej emocji w Senacie, tak jak w Sejmie, wzbudził artykuł 421, który pozostawia towarzystwom ubezpieczeniowym możliwość zrzeszania się w samorządach gospodarczych poza PIU. W Senacie zgłoszono poprawkę, by skreślić artykuł 421. Izba zdecydowała jednak o jej odrzuceniu, podobnie jak innej – zakładającej, że PIU będzie mogła obracać danymi osobowymi klientów.

Ustawa dostosowuje obowiązki ubezpieczycieli do przepisów unijnych, w tym dyrektywy 2009/138/WE (Wypłacalność II), regulującej zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  a także zawiera szereg rozwiązań prokonsumenckich. Nowy system wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji ma być zbudowany na trzech filarach: pierwszy dotyczy wymogów kapitałowych, drugi – określa zasady sprawowania nadzoru, a trzeci – dotyczy obowiązków informacyjnych, które mają zostać zharmonizowane na poziomie UE.

Ustawa, oprócz ważnych regulacji dotyczących wypłacalności, wprowadza dodatkowe rozwiązania prokonsumenckie, nad którymi toczyły się w toku legislacji największe debaty. Zakłady ubezpieczeń będą teraz musiały obligatoryjnie przeprowadzać analizy potrzeb, wiedzy, doświadczenia oraz sytuacji finansowej klienta przed zaproponowaniem mu zawarcia umowy o charakterze inwestycyjnym. Nowe przepisy dają także ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym zawartych po dniu wejścia w życie ustawy i możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów zakład ubezpieczeń-konsument przez Rzecznika Finansowego. 

Dodatkowo ustawa zwiększa uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. o wydawanie rekomendacji przy realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. KNF ma także dbać, by działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji była zgodna z prawem, ograniczać ryzyko występujące w działalności tych zakładów oraz zapobiegać naruszeniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. KNF będzie mogła też kontrolować działalność zagranicznego oddziału zakładu ubezpieczeń i zagranicznego zakładu reasekuracji z Unii Europejskiej.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

zestawienie logo_srodek

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Prostsze ubezpieczenia dzięki klientom- Ergo Hestia

Prostsze ubezpieczenia dzięki klientom- Ergo Hestia

Wrocławska opłata OC bije rekordy

Wrocławska opłata OC bije rekordy

„Jak dobrze wybrać polisy AC oraz OC” – Dziennik Łódzki

„Jak dobrze wybrać polisy AC oraz OC” – Dziennik Łódzki