Senat przyjął ustawę o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa, oprócz ważnych regulacji dotyczących wypłacalności, wprowadza dodatkowe rozwiązania prokonsumenckie

Piotr Czublun Piotr Czublun
Opublikowano: 02.10.2015, w kategorii:

Senat przyjął tekst nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracjnej bez poprawek. Teraz ustawa czekać będzie jedynie na podpis Prezydenta.

Najwięcej emocji w Senacie, tak jak w Sejmie, wzbudził artykuł 421, który pozostawia towarzystwom ubezpieczeniowym możliwość zrzeszania się w samorządach gospodarczych poza PIU. W Senacie zgłoszono poprawkę, by skreślić artykuł 421. Izba zdecydowała jednak o jej odrzuceniu, podobnie jak innej – zakładającej, że PIU będzie mogła obracać danymi osobowymi klientów.

Ustawa dostosowuje obowiązki ubezpieczycieli do przepisów unijnych, w tym dyrektywy 2009/138/WE (Wypłacalność II), regulującej zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  a także zawiera szereg rozwiązań prokonsumenckich. Nowy system wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji ma być zbudowany na trzech filarach: pierwszy dotyczy wymogów kapitałowych, drugi – określa zasady sprawowania nadzoru, a trzeci – dotyczy obowiązków informacyjnych, które mają zostać zharmonizowane na poziomie UE.

Ustawa, oprócz ważnych regulacji dotyczących wypłacalności, wprowadza dodatkowe rozwiązania prokonsumenckie, nad którymi toczyły się w toku legislacji największe debaty. Zakłady ubezpieczeń będą teraz musiały obligatoryjnie przeprowadzać analizy potrzeb, wiedzy, doświadczenia oraz sytuacji finansowej klienta przed zaproponowaniem mu zawarcia umowy o charakterze inwestycyjnym. Nowe przepisy dają także ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym zawartych po dniu wejścia w życie ustawy i możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów zakład ubezpieczeń-konsument przez Rzecznika Finansowego. 

Dodatkowo ustawa zwiększa uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. o wydawanie rekomendacji przy realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. KNF ma także dbać, by działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji była zgodna z prawem, ograniczać ryzyko występujące w działalności tych zakładów oraz zapobiegać naruszeniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. KNF będzie mogła też kontrolować działalność zagranicznego oddziału zakładu ubezpieczeń i zagranicznego zakładu reasekuracji z Unii Europejskiej.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

zestawienie logo_srodek

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Laur konsumenta dla polisy turystycznej Warty

Laur konsumenta dla polisy turystycznej Warty

Superpolisa.pl na Targach Franczyza 2015

Superpolisa.pl na Targach Franczyza 2015

Nowe pomysły UE na ubezpieczenie OC

Nowe pomysły UE na ubezpieczenie OC