„Skutki wytycznych i obawy z nimi związane” – Gazeta Ubezpieczeniowa

 „Skutki wytycznych i obawy z nimi związane” – Gazeta Ubezpieczeniowa