Aktualności2 listopada 2018

Gothaer TU: ubezpieczenie nagrobka

Jak przypomina Gothaer TU w związku z dniem Wszystkich Świętych, grobowiec i jego elementy również podlegają ubezpieczeniu i to nie tylko od zdarzeń losowych, takich jak napór śniegu, podtopienia czy silny wiatr, ale również od wandalizmu – uszkodzeniu płyt nagrobka lub jego elementów (rzeźb i wazonów). Polisa nie obejmuje kradzieży zniczy, kwiatów czy wieńców, lecz dotyczy celowego zniszczenia integralnych części nagrobka.

W sytuacji przewrócenia się na grób drzewa ważne są okoliczności tego zdarzenia. Jeśli drzewo było w złym stanie sanitarnym, a zarządca cmentarza nie wykonał prac konserwatorskich i nie zadbał o nie, to za szkodę odpowiada zarząd cmentarza. W przypadku siły wyższej, np. gdy drzewo runęło na nagrobek podczas burzy o niespotykanej sile, zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. Właśnie wtedy ochronę zapewni nam indywidualne ubezpieczenie nagrobka.

Jeśli szkoda nosi znamiona przestępstwa, należy powiadomić policję oraz jak najszybciej zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Wysokość poniesionych strat ustala się w takiej sytuacji w oparciu o koszty odbudowy lub naprawy pomnika, uwzględniające jego rodzaj, wymiary, konstrukcję i zastosowane materiały. Przy szacowaniu wartości szkody pomocne będą wykonane wcześniej zdjęcia nagrobka, które zostały dołączone do umowy ubezpieczenia. Gothaer TU podkreśla również, że wysokość odszkodowania powinna pokryć koszty naprawy, jednak nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia – czyli wartość, na jaką został ubezpieczony nagrobek.

WT

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę