Blog Ubezpieczeniowy28 września 2018

Liczby mówią, że wpływy z OC rosną

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował sprawozdanie za pierwsze półrocze 2018 roku. Wynika z niego, że rynek ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych się stabilizuje. Pomimo spadku liczby kar, przychody UFG rosną. Jesteście gotowi na parę dużych liczb?

Składki wnoszone przez zakłady ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły łącznie 101.575.149,67 zł. Przychody od zakładów krajowych stanowiły aż 98.661.200,54 zł, natomiast z zakładów zagranicznych do funduszu wpłynęło – 2.913.949,13 zł.

Składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 351 mln zł, z czego aż 348 mln zł stanowiły wpływy z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku przychody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w I półroczu 2018 roku zwiększyły się o 4.559.634,78 zł, co stanowi 4,7 procenta rok do roku. Warto zauważyć, że przychody ze składek od krajowych zakładów zwiększyły się o 4,91 proc., czyli 4.615.996,29 zł, natomiast przychody pochodzące od zakładów zagranicznych spadły o 1,9 proc, co daje kwotę 56.361,51 zł.

Przychody z tytułu opłat

Przychody z tytułu opłat odnoszą się do wpływów z braku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Opłaty z tego tytułu są naliczane na podstawie poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Adekwatnie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 2.100 zł, co świadczy o pięcioprocentowym wzroście względem roku ubiegłego. Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC były niższe o 1,16 proc. i wyniosły 82.627.650,00 zł. (W pierwszym półroczy 2017 roku wynosiły one 965.952,40 zł.)

Przychody z tytułu regresów

Przychody z tytułu regresów odnoszą się do roszczeń od osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconego odszkodowania lub świadczenia. Kwota regresu oprócz wypłaconego odszkodowania lub świadczenia obejmuje także koszty likwidacji szkód, z wyłączeniem kwot, o których jest mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy.

Windykacja regresu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odbywa się w trzech etapach.  Na początku postępowania regresowego Fundusz wzywa odpowiedni podmiot do dobrowolnej zapłaty spełnionego świadczenia. Następnym krokiem jest wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w przypadku dalszego braku zapłaty. Dopiero po trzech miesiącach od daty otrzymania wezwania i braku chęci polubownego rozwiązania problemu, Fundusz przekazuje sprawę na drogę egzekucji sądowej.

Przychody z tytułu roszczeń regresowych pierwszym półroczu 2018 roku zwiększyły się o 4.373.195,32 zł i wyniosły łącznie 26.398.865,31 zł, co w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku oznacza 19,85 % wzrostu.  

Zarówno w trybie dobrowolnym, jak i egzekucyjnym w dniu 30 czerwca 2018 roku prowadzono łącznie 16.449 postępowań regresowych na kwotę 249.044.616,26 zł. Dla porównania 30 czerwca ubiegłego roku takich postępowań w toku było 16.185, a ich łączna wartość wynosiła 224.019.269,03 zł. Analizując dane, możemy wywnioskować, że ilość spraw w toku wzrosła o 1,63 proc, a ich wartość o 11,17 proc.  

Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych

Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych stanowią tzw. podstawową działalność Funduszu. W pierwszym półroczu 2018 roku odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosły 48.184.024,46 zł, co oznacza wzrost względem pierwszego półrocza 2017 roku o 3.066.526,41 zł, co stanowi 6,8 proc.

Dochodzone zwroty odszkodowań zmniejszają wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Łączna wartość zwrotów odszkodowań pierwszej połowie 2018 roku wyniosła 1.641.069,07 zł. Dla porównania w pierwszym półroczu 2017 roku wartość zwrotów odszkodowań wynosiła łącznie 1.969.172,94 zł, co oznacza spadek o 328.103,87 zł, czyli 16,66 proc.

JN

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Blog Ubezpieczeniowy 14 sierpnia 2019

Na wakacje zawsze z ubezpieczeniem

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

Na lotnisku uświadomiłam sobie, że nie mam żadnego ubezpieczenia na podróż. Wyszukałam w tablecie porównywarkę i w ciągu kilku minut miałam polisę na mailu. Polecam Superpolisę w sytuacjach podbramkowych 🙂

Zofia Kwiatkowska z Poznania

Ubezpieczenie mieszkania kupiłam podczas niedzielnych zakupów w galerii handlowej. Agentka dopasowała ubezpieczenie do moich potrzeb. Blisko, szybko i wygodnie 🙂

Iwona Tetelmajer z Pasłęka

Szukając ubezpieczenia na samochód zadzwoniłam na nr 801 000 000. Porównałam oferty kilkunastu towarzystw i kupiłam dużo tańsze OC, niż proponował poprzedni ubezpieczyciel!

Alicja Żuławska z Warszawy